ՊԴ ՍՆԳ հովանավորությամբ իրականացվում է Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի մասին հանրության իրազեկման տարածաշրջանային ծրագիրը

large group of people
ՊԴ ՍՆԳ հովանավորությամբ իրականացվում է Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի մասին հանրության իրազեկման տարածաշրջանային ծրագիրը

Պաշտպանության դեպարտամենտի՝ Սպառնալիքների նվազեցման գործակալության կողմից իրականացվող Կենսաբանության ոլորտում ներգրավման համագործակցային ծրագրի (ԿՈՆՀԾ) շրջանակներում կայացավ Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի մասին հանրության իրազեկման տարածաշրջանային համագործակցային ծրագրի մեկնարկային սեմինարը: Եռօրյա սեմինարն անցկացվեց 2015թ. փետրվարի 3-5-ը Հայաթ Երևան հյուրանոցում: Մասնակցում էին ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Վրաստանից, Ղազախստանից և Ուկրաինայից, ինչպես նաև Կենդանիների  համաճարակաբանության ոլորտի փորձագետներ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունից (FAO) և Շվեյցարական խորհրդատվական և կարողությունների զարգացման ընկերությունից (SAFOSO): Մեկ տարի տևողությամբ ծրագրի նպատակն է հանրային լրատվամիջոցների և կրթական ծրագրի միջոցով իրազեկել ֆերմերներին, որսորդներին և անասնաբույժներին, որոնք իրենց հերթին կապահովեն հանրության կողմից հիվանդության նշանների և ախտանշանների ճանաչումն ու  հիվանդության տարածման կանխարգելումը:

Սեմինարի առաջին օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր պատվիրակություն ներկայացրեց կարճ պրեզենտացիա իրենց երկրում ԽԱԺ-ին առնչվող գործողությունների ներկայիս կարգավիճակի վերաբերյալ: Երկրորդ օրվա ընթացքում մասնակիցները բաժանվեցին աշխատանքային խմբերի՝ իրենց երկրներում իրականացվող հետազոտական նախագծերի, վերահսկման ծրագրերի, հսկողության համակարգերի առավելություններն ու թերությունները քննարկելու նպատակով: Այնուհետև երկրները ներկայացրեցին իրենց կողմից արձանագրված փաստերը, խթանելով ընդհանուր խնդիրների ու հնարավոր լուծումների շուրջ քննարկումներ: Մասնակիցները հավանության արժանացրեցին համատեղ տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի ստեղծման գաղափարը՝ ծրագրում ընդգրկված չորս երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, երաշխավորելով համագործակցության պահպանումը մեկ տարի տևուղությամբ ծրագրի ավարտից հետո: Սեմինարը եզրափակվեց գալիք տարվա համար ռազմավարական ծրագրի ներկայացմամբ, որը ներառում էր ծրագրի նպատակներն ու ժամանակացույցները: Ծրագրի թիմերը նախատեսում են պլանավորված չորս տարածաշրջանային հանդիպումներից երկրորդն անցկացնել մարտի վերջում Ղազախստանում:

ԽԱԺ-ն առաջին անգամ Հայաստանում հայտնաբերվել է 2007թ.-ին և տարածվել դեպի 8 մարզերը: Նշված բռնկման ընթացքում խոզերի գլխաքանակը Հայաստանում կրճատվեց 40%-ով: 2008-2011թթ. գրանցվեցին լրացուցիչ փոքր բռնկումներ, որոնք ընդգրկեցին երկրի այլ շրջաններ ևս: