Կրթական փոխանակում

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակը իրականացնում է մի շարք մշակութային ու կրթական փոխանակման ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում ուսանողական/աշակերտական փոխանակումներ, անհատական կրթաթոշակային ծրագրեր ու ինստիտուցիոնալ կապերի  հաստատմանն ուղղված ծրագրեր:

Կրթական խորհրդատվության կենտրոնը առաջարկում է բազմազան ծառայություններ այն անձանց համար, ովքեր հետաքրքրված են ԱՄՆ-ում ուսանելու կամ հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություններով: Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմեք Ամերիկյան խորհուրդների երևանյան գրասենյակ:

Ապագա առաջնորդների փոխանակման (FLEX) ծրագիրը հովանավորվում է ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից և նախատեսված է նախկին ԽՍՀՄ-ի 10 հանրապետությունների՝ ներառյալ Հայաստանի դպրոցական աշակերտների համար: Ծրագիրը աշակերտներին տալիս է լրիվ կրթաթոշակ մեկ ուսումնական տարի (հուլիս/օգոստոսից մինչև մայիս/հունիս ամիսներ) անցկացնելու ԱՄՆ-ում` ապրելով ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքներում և հաճախելով ամերիկյան դպրոց: Ամերիկյան խորհուրդները կազմակերպում և իրագործում է FLEX ծրագիրը:

Մրցույթին մասնակցությունը բաց է և անվճար բոլոր դիմորդների համար, ովքեր համապատասխանում են անհրաժեշտ տարիքային, դասարանային, առաջադիմության, անգլերենի գիտելիքների, ՀՀ քաղաքացիության և ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջներին: Ընտրություն կատարվում է բազմակի գործոնների գնահատման արդյունքում, որոնք նպաստելու են փոխանակման հաջող փորձ ձեռք բերելու և առաջնորդության պոտենցիալ դրսևվորելուն: Ծրագրի ավարտից հետո բոլոր աշակերտները պետք է վերադառնան Հայաստան, ուր FLEX շրջանավարտների ասոցիացիան հովանավորում և իրականացնում է միջոցառումներ ողջ տարվա ընթացքում:

Մանրամասների համար կարող եք այցելել http://www.americancouncils.am/future-leaders-exchange/.

Ֆուլբրայթ  ուսանողական ծրագիրը Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռնում ստանալ մագիստրոսի աստիճան տարբեր մասնագիտական ոլորտներում: Մասնակիցները ընտրվում են Հայաստանում անցկացվող, արժանիքների վրա հիմնված բաց մրցույթի արդյունքում և ըստ իրենց առաջնորդական ներուժի, բարձր առաջադիմության, փորձառության, ԱՄՆ-ում կյանքին հարմարվելու ընդունակության և Հայաստանի և Ամերիկայի միջև փոխըմբռնման գորընթացին օժանդակելու պոտենցիալի:

Ուսումը ֆինանսավորվում է մեկ տարով հետևյալ պայմանների առկայության պարագայում՝

 • Օտարերկյա Գիտնականների Խորհրդի կողմից (FSB) հաստատում,
 • J-1 վիզայի ձեռքբերում
 • բժշկական ստուգումների բավարար արդյունքներ
 • Միջազգային Կրթության Ինստիտուտի կողմից (IIE) ԱՄՆ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տեղաբաշխմամբ
 • համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Կրթաթոշակի հիմնական պահանջներն են՝

 • ՀՀ քաղաքացիություն և բնակություն
 • Ծրագրի մեկնարկի պահին բակալավրի որակավորման առկայություն
 • Անգլերենի իմացություն / TOEFL կամ GRE քննություն (բոլոր ընտրված թեկնածուները կհանձնեն TOEFL կամ GRE քննություններ)
 • Ավարտուն առցանց դիմում ներառյալ էսսե դիմելու նպատակների վերաբերյալ
 • 2-3 երաշխավորագրեր
 • Զինվորական ծառայության ավարտման կամ տարկետման մասին գրություն արական սեռի դիմորդների համար
 • Բավարար առողջական և ֆիզիկական վիճակ

Առավելություն տրվում է այն դիմորդներին, ովքեր վերջերս չեն ունեցել երկարատև գործունեություն ԱՄՆ֊ում

Ծրագրի մեկնարկն ազդարարող հայտարարությունները տեղադրվում են մեր ինտերնետային և ֆեյսբուքյան էջերում։

4-6 շաբաթ տևողությամբ ինտենսիվ ուսումնակրթական ծրագրեր են, որ անցկացվում են ԱՄՆ-ում աշխարհի տարբեր երկրներ ներկայացնող մասնակիցների փոքր խմբերի համար: Ծրագրի շրջանակում նաև ներառված է ուսումնական այց ԱՄՆ մեկ այլ շրջան, ինչպես նաև մշակութային ու համայնքային ծառայության աշխատանքներ, որոնք կօգնեն մասնակիցներին ավելի լավ պատկերացում կազմել ամերիկյան հասարակության մասին: ԱՄՆ հաստատությունների ծրագիրը բուհերի դասախոսներից կազմված բազմազգ խմբերի համար է:

Միջազգային առաջնորդ այցելուների ծրագիրը (IVLP) արտերկրում ԱՄՆ դեսպանությունների աշխատակիցներին եզակի հնարավորություն է տալիս մասնագիտական հետաքրքրություններից բխող 2-3 շաբաթ տևողությամբ ծրագրերի մասնակցելու համար առաջադրել մասնագիտական կարիերայի միջին փուլում գտնվող  անձանց թեկնածություններ:

Հայաստանի դպրոցների փոխկապակցման ծրագիրը Փրոջեքթ Հարմոնի կազմակերպության կողմից իրականացված ԱՄՆ պետքարտուղարության ծրագրերից է, որ Հայաստանի դպրոցների համար ապահովել է ինտերնետային կապ և կապ աշխարհի հետ` հանրակրթական դպրոցներում տեղակայված ինտերնետային փոխկապակցման կենտրոնների ցանցի միջոցով: Հայաստանի դպրոցների փոխկապակցման ծրագրի միջոցով  Հայաստանի երեխաները ծանոթացել են հիմնական համակարգչային ծրագրերին, նրանց համար հասանելի է դարձել ինտերնետում առկա տեղեկատվությունը և  այն հետազոտելու հնարավորությունը և կարողացել են էլեկտրոնային փոստի միջոցով նամակագրություն իրականացնել Հայաստանի այլ դպրոցների սաների հետ: Ծրագիրը նաև հնարավորություն է տալիս, որ համայնքի անդամները ևս զարգացնեն իրենց տեխնիկական գիտելիքները, օգտվեն առցանց հնարավորություններից և մասնակցեն բազմաթիվ համագործակցային ու կրթական ծրագրերի:

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության Համայնքային կապեր- Հայաստան ծրագրի մասնակիցների ընտրությունն իրականացնում է Փրոջեքթ Հարմոնի կազմակերպությունը: Այս ծրագրի նպատակն է ապահովել ուսուցում, որը թույլ կտա արձագանքել երկրի կարիքներին և իրենց մասնագիտական գործունեության ոլորտներում ներդնել նորարարական և արդյունավետ գործելաոճեր: Բացի այդ, ծրագիրը նաև նպաստում է երկարաժամկետ և կառուցողական կապերի ձևավորմանը ԱՄՆ-ի և Հայաստանի համայնքների միջև, որը կհանգեցնի փոխշահավետ համագործակցության և ներդրումների:

Համայնքային կապեր-Հայաստան ծրագիրը համայնքային ուղղվածության մասնագիտական զարգացման հնարավորություն է տարբեր մասնագիտությունների տեր հայաստանցիների համար: Պրակտիկա ձեռք բերելու և կապեր հաստատելու համար մասնակիցները 3-5 շաբաթ գտնվում են ամերիկյան քաղաքներում: Համայնքային կապերի ծրագիրը մեկնարկել է 1997թ.: Ծրագրի  մասնակիցների ընտրությունը կատարվում է ըստ շրջանների (քաղաքներ ու գյուղեր լրատվամիջոցների ու Համայնքային կապերի աշխատակազմի այցելությունների միջոցով) և մրցութային հիմունքներով: Ուսումնագործնական այցից հետո մասնակիցները ներգրավվում են շրջանավարտների համար նախատեսված միջոցառումներում, շարունակում են մշակել և իրականացնել ծրագրեր` գործի դնելով ԱՄՆ կատարած  ուսումնագործնական այցի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները: Մասնակիցների համար օգտակար են ոչ միայն ամերիկյան համայնքների հետ ձևավորված կապերը այլ նաև իրենց հայ գործընկերների հետ հաստատված նոր կապերը:

Այս ծրագրի նպատակն է աջակցել ԱՄՆ կառավարության փոխանակման ծրագրերի մասնակիցների կամ շրջանավարտների հետագա մասնագիտական զարգացմանը: Շնորհվող դրամաշնորհի առավելագույն գումարը 3000 ամերիկյան դոլարն է: Մասնակիցները/շրջանավարտները կարող են ներկայացնել համատեղ ծրագրեր այլ շրջանավարտների հետ միասին, այդ թվում` այլ երկրների: Անկախ համագործակցող շրջանավարտների թվից`դրամաշնորհի առավելագույն գումարը մնում է 3000 ԱՄՆ դոլար: Մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ ԱՅՐԵՔՍ-ի երևանյան գրասենյակից: