Քրիստինա Քվին, ՀՀ-ում ԱՄՆ Դեսպան

Քրիստինա Քվին, ՀՀ-ում ԱՄՆ Դեսպան

Քրիստինա Քվին, ՀՀ-ում ԱՄՆ Դեսպան