Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհներ

 1. Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Մ. Թրեյսի
 2. Ստորաբաժանումներ և գրասենյակներ
 3. Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհներ

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագիրը մեկնարկել է 1994թ. և դեսպանությունների համար հանդիսանում է ճկուն մի մեխանիզմ, որով հնարավոր է աջակցել ժողովրդավարությանն ուղղված նախաձեռնություններին Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրներում:

Յուրաքանչյուր դեսպանություն այն իրականացնում է Ժողովրդավարության հանձնաժողովի միջոցով, որի նախագահն է Դեսպանը, իսկ կազմում ներառված են հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի ղեկավարը, երկրում աշխատող այլ պաշտոնյաներ և ԱՄՆ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ:

Դրամաշնորհները նախևառաջ տրամադրվում են տեղական ՀԿ-ներին: Դրամաշնորհներն հատկացվում են մրցութային հիմունքներով կամ անհրաժեշտության վերաբերյալ հանձնաժողովի գնահատականի հիման վրա: Միջոցների հատկացման պատասխանատուն Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի ղեկավարն է կամ իրավասու դրամաշնորհային պաշտոնյան:

Դրամաշնորհի վերջնական տեխնիկական գնահատումն ու հաստատումը իրականացվում է Վաշինգտոնում: Տեխնիկական գնահատման նպատակն է ծրագրի պահանջների համապատասխանության ապահովումն ու ծախսերի նախահաշվի ընդունելիության ու թույլատրելիության ստուգումը:

Դրամաշնորհի դիմում ներկայացնելիս ու դրամաշնորհը հատկացնելիս դիտարկվում են հետևյալ նկատառումները.

Հանձնաժողովը կարող է մինչև 24000 ԱՄՆ դոլարի հասնող դրամաշնորհ տրամադրել Հայաստանի տեղական շահույթ չհետապնդող ՀԿ-ներին կամ լրատվամիջոցներին` ստորև թվարկվող ոլորտներում վերջիններիս նախաձեռնություններին օժանդակելու նպատակով.

 • Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
 • Տեղեկատվության ազատ հոսք (այդ թվում օժանդակություն անկախ լրատվամիջոցներին)
 • Պետական կառավարման թափանցիկություն
 • Հանրության կրթում և շահերի պաշտպանություն
 • Օրենքի գերակայություն և իրավական բարեփոխումներ
 • Հակամարտությունների կարգավորում
 • Մարդու իրավունքներ, ազգային և այլ փոքրամասնությունների իրավունքներ
 • Քաղաքացիական կրթություն

Ամերիկյան և երրորդ երկրների կազմակերպություններն ու անհատներն այս ծրագրով դրամաշնորհ ստանալու իրավասություն չունեն: Դրամաշնորհները չեն կարող օգտագործվել կուսակցական քաղաքական աշխատանքների համար: Այնուհանդերձ, ընտրական իրազեկման կամ հանրային տեղեկատվության ոչ-կուսակցական ուղղվածության աշխատանքներ դրամաշնորհով կարող են իրականացվել:

Դրամաշնորհները չեն տրամադրվում երկարաժամկետ ենթակառուցվածքային այնպիսի կարիքների համար, որոնց ծախսածածկումը դրամաշնորհի սպառումից հետո ապահովված չէ: Աշխատավարձերն ու վարչական ծախսերը պետք է կապված լինեն դրամաշնորհին առնչվող կոնկրետ աշխատանքների հետ:

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի միջոցները չեն կարող օգտագործվել միջազգային համաժողովների մասնակցության ճանապարհածախսեր հոգալու համար:

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի միջոցները չեն կարող օգտագործվել բնակչությանն ուղղակի սոցիալական ծառայություններ մատուցելու համար:

Ժողովրդավարության հանձնաժողովի միջոցները չեն կարող օգտագործվել սննդի հետ կապված ծախսեր հոգալու համար: Եթե այլ միջոցներով այդ ծախսերն հնարավոր չէ ֆինանսավորել, ապա դա կարող է արվել միայն հստակ հիմնավորման դեպքում և պայմանով, որ այդ նպատակին ուղղվող միջոցները չպետք է գերազանցեն դրամաշնորհի ընդհանուր գումարի 10%-ը:

Նյութերի հրատարակման նպատակով դրամաշնորհի հայտ ներկայացնելիս անհրաժեշտ է նկարագրել ընթերցողների թիրախային խումբը, նյութերի բովանդակությունն ու թե ինչպես են դրանք բաշխվելու:

Գիտաժողովների/աշխատաժողովների կազմակերպման դեպքում անհրաժեշտ է նկարագրել մասնակիցների թիրախային խումբը, նյութերի բովանդակությունն ու ժամկետները:

Ժողովրդավարության հանձնաժողովը ժամանակ առ ժամանակ նիստեր է գումարում`քննության առնելու փոքր դրամաշնորհների համար ներկայացված հայտերը: Հայտի ձևը կարող եք ներբեռնել այստեղ: