Կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույց

Կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույցը Միացյալ Նահանգների օրենսդրությամբ պահանջվող մի գործիք է, որը թույլ է տալիս որոշում կայացնողներին հաշվի առնել կրոնական ազատությունների նկատմամբ տեղ գտած ոտնահարումներն աշխարհում: Կրոնի ազատությունը համընդհանուր արժեք է, որը երաշխավորվում է մարդու իրավունքների կարևորագույն միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով: Կրոնական ազատությունը հանդիսանում է հասարակության կայունության ու ժողովրդավարական կառավարման առանցքային գործոն: Կրոնական ազատությունների մասին միջազգային զեկույցը ամբողջությամբ հասանելի է հետևյալ հասցեով http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper, իսկ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը ներբեռնեք http://photos.state.gov/libraries/armenia/231771/PDFs/irfr_arm2013.pdf հասցեից։ (PDF 129 KB)

Download Adobe Reader