Երեխայի ծնունդ

Հաշվի առնելով COVID-19-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը` ԱՄՆ քաղաքացիների սպասարկման բաժինը ս․ թ․ մարտի 23-ից անցնում է սպասարկման արտակարգ ռեժիմի։ Այցի պայմանավորվածություն ԱՄՆ քաղաքացիները կարող են ձեռք բերել բացառապես էլեկտրոնային նամակագրությամբ։ Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝ գրելով ACSYerevan@state.gov հասցեին և subject տողում նշելով «այցի պայմանավորվածություն» կամ “appointment request”։  Գրության մեջ խնդրում ենք ներառել ձեր անուն ազգանունը (ինչպես գրված է անձնագրում), ձեր էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը և հայցվող ծառայության տեսակը։

ՆԿԱՏԻ ՈՒՆԵՑԵՔ, որ վիզաներին առնչվող հարցեր քննության առնելու համար առցանց պայմանավորվածություն ձեռք բերելու դեպքում հյուպատոսական անձնակազմը ձեզ որևէ կերպ չի կարողանա աջակցել: Բոլոր տեսակի վիզաներին առնչվող հարցումները կամ հարցերը կարգավորվում են միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Եթե վիզայի հետ կապված հարց կա, ապա ուղարկեք այն էլեկտրոնային փոստի հետևյալ հասցեներով՝ IVYerevan@state.gov (ներգաղթային վիզաների դեպքում) և CONSYerevan@state.gov (ոչ-ներգաղթային վիզաների դեպքում):

ԱՄՆ քաղաքացիներին, ում երեխաները ծնվում են Հայաստանում, խորհուրդ է տրվում գալ հյուպատոսական ծառայություն որոշելու, թե արդյո՞ք երեխան բավարարում է ԱՄՆ քաղաքացիություն ստանալու պայմաններին: Խնդրում ենք ձեր երեխայի ծննդյան մասին անմիջապես տեղյակ պահել հյուպատոսական ծառայությանը:

Երկու ծնողների ու երեխայի ֆիզիկական ներկայությունը հյուպատոսական բաժնում պարտադիր է:

ԱՄՆ համապատասխան օրենքի համաձայն երեխայի քաղաքացիությունը որոշելու համար հարկավոր է ներկայացնել ներքոհիշյալ փաստաթղթերը.

Ուշադրություն. դիմումին կցվող յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որն անգլերեն լեզվով չէ, պետք է ունենա վավերացված անգլերեն թարգմանություն:

  • Երեխայի ծննդյան վկայականի բնօրինակը.
  • Ծնողների ԱՄՆ քաղաքացիության ապացույց` ԱՄՆ ծննդյան վկայականի բնօրինակը կամ վավերացված պատճենը, ԱՄՆ վավեր անձնագիր կամ հպատակագրման վկայականի բնօրինակը.
  • Ծնողների ամուսնության վկայականը, եթե այդպիսին կա.
  • Ամուսնալուծության վկայականը, եթե ծնողներից մեկը ամուսնալուծված է եղել նախկինում.
  • Եթե միայն մեկ ծնողն է ԱՄՆ քաղաքացի, ապա հարկավոր է ԱՄՆ քաղաքացի ծնողի ԱՄՆ-ում ֆիզիկապես գտնվելու մասին ապացույց: ԱՄՆ քաղաքացի ծնողը պետք է կարողանա հավաքել և ներկայացնել ապացույցներ նախքան երեխայի ծնունդը ԱՄՆ-ում հինգ տարվա բնակության մասին, որոնցից առնվազն երկու տարին եղել են 14 տարեկանից հետո: Ապացույց կարող են համարվել դպրոցի և համալսարանի առաջադիմության թերթիկները, ինչպես նաև անձնագրում առկա կնիքները, որոնք փաստում են տվյալ անձի ԱՄՆ-ում երկարաժամկետ բնակությունը: Միայն հարկային հայտարարագրերը և վճարման կտրոնները ԱՄՆ-ում ֆիզիկապես գտնվելու ապացույց չեն համարվում.
  • Եթե երեխայի ծնողը միայնակ մայր, ապա հարկավոր է ապացույց, որ ԱՄՆ քաղաքացի ծնողը միայնակ մայր է և առնվազն մեկ տարի անընդմեջ ֆիզիկապես գտնվել է ԱՄՆ-ում.
  • Լրացված DS-2029 ձևը երեխայի ծննդյան հյուպատոսական վկայականի համար.
  • Վճարում. 100 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՀՀ դրամ ծառայության համար.

Երեխայի ԱՄՆ քաղաքացի ճանաչվելուց հետո կտրվի Ծննդյան հյուպատոսական վկայական, որը երեխայի ԱՄՆ քաղաքացիության ապացույց է և ԱՄՆ-ում օգտագործվում է ծննդյան վկայականի փոխարեն: