Արտերկրում երեխայի ծննդյան մասին հաղորդում

  1. Արտերկրում երեխայի ծննդյան մասին հաղորդում
  2. Քաղաքացիության փոխանցում

Որպես ԱՄՆ քաղաքացի ծնողներ դուք պարտավոր եք ԱՄՆ հյուպատոսարանին հնարավորինս շուտ տեղյակ պահել արտերկրում ձեր երեխայի ծննդյան մասին, որպեսզի հիմքեր ունենաք ծննդյան պահին երեխայի ԱՄՆ քաղաքացիությունը ամրագրելու համար: Պաշտոնական գրառում կլինի և կապահովվի երեխայի ծննդյան հյուպատոսական վկայական, ձև FS-240,  որը ԱՄՆ քաղաքացիության մասին հիմնական փաստաթուղթն է:

Ծննդյան հյուպատոսական վկայական (CRBA)

Ծննդյան հյուպատոսական վկայականը (CRBA) ԱՄՆ քաղաքացիության ապացույց է հանդիսանում և տրվում է արտերկրում ծնված այն երեխաներին, ում ԱՄՆ քաղաքացի ծնողները բավարարում են Ներգաղթի ու քաղաքացիության մասին օրենքով սահմանված քաղաքացիության փոխանցման պահանջները:

CRBA-ի մասին դիմումները պետք է ներկայացվեն մինչ երեխայի 18 տարին լրանալը, սակայն մենք խորհուրդ ենք տալիս ծնողներին դա անել երեխայի ծննդից հետո հնարավորինս շուտ: Այն անձինք, ում մինչև 18 տարին լրանալը երբևէ ծննդյան հյուպատոսական վկայական չի տրվել, ԱՄՆ քաղաքացիության համար կարող են դիտարկել Ածանցյալ հայտի հնարավոր տարբերակը: Ցանկացած ոք, ով ցանկանում է ԱՄՆ քաղաքացիություն ստանալ, պետք է ունենա գործող ԱՄՆ անձնագիր, որով կարող է մուտք գործել և դուրս գալ Միացյալ Նահանգներից, նույնիսկ եթե ունի նաև այլ երկրի քաղաքացիություն։