Երեխայի ծնողական միջազգային առևանգում

2007թ. մարտի 1-ին Հայաստանը դարձավ Հաագայի 1980թ. Երեխաների առևանգման կոնվենցիայի 80-րդ անդամ երկիրը: Հայաստանի համար կոնվենցիան ուժի մեջ մտավ 2007թ. հունիսի 1-ից: Նույն օրը՝ մարտի 1-ին, Հայաստանը միացավ նաև Հաագայի երեք այլ կոնվենցիաների. 1961թ. հոկտեմբերի 5-ի` Օրենքների հակասությունը կապված կտակի բաշխման հետ կոնվենցիային (ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2007թ. ապրիլի 30-ից), 1993թ. մայիսի 29-ի` Երեխաների պաշտպանության և միջպետական որդեգրումների բնագավառում համագործակցության մասին կոնվենցիային (ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2007թ. հունիսի 1-ից) և 1996թ. հոկտեմբերի 19-ի` Ծնողական պարտավորությունների և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված միջոցների վերաբերյալ իրավասության, կիրառելի իրավունքի, ճանաչման, հարկադիր կատարման և համագործակցության մասին կոնվենցիային (ՀՀ-ում ուժի մեջ է 2008թ. մայիսի 1-ից):

Ծնողների կողմից երեխաների միջազգային առևանգման մասին հավելյալ տեղեկություններ ձեռք բերելու համար խնդրում ենք այցելել պետքարտուղարության հետևյալ կայքըէջը. http://travel.state.gov/content/childabduction/english.html: