Քաղաքացիական կացության ակտեր

  1. Աջակցություն արտակարգ իրավիճակներում
  2. Քաղաքացիական կացության ակտեր

Ուշադրություն. ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ստորև ներկայացվող ցուցակներում ընդգրկված անձանց ու ընկերությունների մասնագիտական կարողությունների ու համբավի կամ մատուցած ծառայությունների որակի վերաբերյալ որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Ցուցակում նրանց ներառումը որևէ կերպ չի ենթադրում երաշխավորում Պետքարտուղարության կամ ԱՄՆ կառավարության կողմից: Անուններն ու անվանումները ներկայացված են այբբենական կարգով և դրանց հերթականությունը որևէ նշանակություն չունի: Ցուցակում ներկայացված տեղեկությունները ներկայացվում են տեղի ծառայություններ մատուցողների կողմից. Պետքարտուղարությունն այդ տեղեկատվության վերաբերյալ երաշխիք չի ապահովում:

Ծննդյան, մահվան և ամուսնության վկայականների վավերացված պատճենները ձեռք բերելու համար ԱՄՆ քաղաքացիները կարող են դիմել ԱՄՆ-ում քաղաքացիական կացության ակտերի ծառայություններին (Vital Statistics): Մանրամասն տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես կարելի է ձեռք բերել քաղաքացիական կացության գրառումների մասին փաստաթղթեր, կարող եք ստանալ` այցելելով գրեթե բոլոր նահանգային և տեղական իշխանությունների ինտերնետային կայքերը: Պետական, նահանգային և տեղական իշխանությունների ինտերնետային կայքերը կարող եք մուտք գործել http://www.travel.state.gov կայքի միջոցով:

ԱՄՆ դեսպանատունը ԱՄՆ-ում տրված քաղաքացիական կացության վկայականներ կամ այլ պետական փաստաթղթեր ապոստիլ չի անում և չի վավերացնում: Ապոստիլ կնիքները կարելի է ստանալ այն նահանգի կողմից, որտեղ տրվել են տվյալ փաստաթղթերը: