Անձնագրեր

ԱՄՆ քաղաքացիների սպասարկման բաժնի ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է հերթագրվել առցանց։

ԱՄՆ դեսպանատուն մուտք գործելիս չեք կարող ձեզ հետ ունենալ հետևյալ իրերն ու առարկաները

 • մարտկոցով աշխատող կամ էլեկտրոնային սարքեր, օրինակ՝ բջջային հեռախոսներ, թվային օրագրեր, խելացի ժամացույցներ, փեյջերներ, տեսախցիկներ, աուդիո/վիդեո երիզներ, կոմպակտ սկավառակներ, MP3-ներ, ճկուն սկավառակներ, նոութբուք համակարգիչներ կամ դյուրակիր ​​նվագարկիչներ․
 • ուսի խոշոր պայուսակներ. թույլատրվում են միայն ձեռքի փոքր պայուսակներ
 • մեծ պայուսակներ, օրինակ՝ ճամփորդական պայուսակներ, ուսապարկեր, ճամպրուկներ, կաշվե, կտորե պայուսակներ, փակվող թղթապանակներ․ կարող եք ձեզ հետ ունենալ միայն պլաստիկ/թափանցիկ թղթապանակ, որտեղ դիմումի հետ կապված փաստաթղթերն են․
 • ուտելիք և հեղուկներ․
 • կնքված ծրարներ կամ փաթեթներ․
 • սիգարետներ, սիգարներ, լուցկու տուփեր, կրակայրիչներ ․
 • սուր առարկաներ, օրինակ՝ մկրատ, ծալովի դանակ կամ եղունգների խարտոց․
 • որևէ տեսակի զենք կամ պայթուցիկ նյութեր։

Սա ամբողջական և սպառիչ ցանկ չէ և տեղում՝ անվտանգության անձնակազմի հայեցողությամբ, կարող են արգելվել նաև այլ իրեր:

ԱՄՆ դեսպանատանն արգելված իրերը ժամանակավոր ի պահ հանձնելու հարմարություններ չկան, ուստի դուք պետք է մուտք գործեք առանց այդ իրերի։ Եթե ​​դեսպանատուն եք ներկայացել ճամպրուկներով կամ ճամփորդական պայուսակներով, ապա ձեզ չեն ընդունի և հարկ կլինի կրկին հերթագրվել մեկ այլ օրվա համար։

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով` ԱՄՆ դեսպանատանը չի գործում տեղեկատու պատուհանիկ պատահական այցելուների համար։

2023թ հուլիսի 9-ից սկսած ԱՄՆ նոր անձնագրի դիմում ներկայացնելիս միջնորդավճարը հնարավոր է առցանց վճարել։ Մանրամասները՝  այստեղ։ 

Անձնագրի համար դիմողները դեսպանատուն գալիս իրենց հետ պետք է ունենան հետևյալը.

 • Լրացված և տպված անձնագրային դիմում
  • DS-11 առաջին անգամ անձնագրի համար դիմող չափահաս քաղաքացու (16 տարեկան և բարձր), ինչպես նաև անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում,
  • DS-82 չափահաս քաղաքացու անձնագրի փոխարինման դեպքում,
  • DS-11 մինչև 16 տարեկան քաղաքացու դեպքում։

Ուշադրություն․ Բոլոր անձինք, որոնք ունեն սոցիալական ապահովության համարանիշ, այն պետք է ներառեն անձնագրի դիմումի մեջ։

 • Դիմողի վերջին ԱՄՆ անձնագիրը․ եթե անձնագրի վավերականության ժամկետն անցել է, ապա հարկ կլինի ներկայացնել անձը հաստատող որևէ այլ վավեր փաստաթուղթ (օրինակ՝ վարորդական վկայական, զինվորական գրքույկ, այլ երկրի անձնագիր, անձը հաստատող և լուսանկար պարունակող այլ պետական փաստաթուղթ) և դրանց պատճենները։
 • 1 հատ 2″x2″ (5×5 սմ) չափսի անձնագրային լուսանկար՝ բաց ֆոնի վրա․ լուսանկարին առաջադրվող պահանջների մանրամասները կարող եք գտնել այստեղ։ Պահանջներին չհամապատասխանող լուսանկարներ դեսպանատունը չի ընդունում։
 • Կանխիկ գումար սահմանված միջնորդավճարը տեղում վճարելու համար․
  • 165 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ առաջին անգամ անձնագրի համար դիմող չափահաս քաղաքացու դեպքում (16 տարեկան և բարձր), ինչպես նաև անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում.
  • 130 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ չափահաս քաղաքացու անձնագրի փոխարինման դեպքում,
  • 135 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ մինչև 16 տարեկան քաղաքացու դեպքում։

Առաջին անգամ դիմելու կամ անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում, խնդրում ենք ներկայացնել ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ: Փաստաթղթում  պետք է հստակ երևա դիմողի դեմքը և անունն ամբողջությամբ։ Դա կարող է լինել վարորդական վկայական կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ՝ լուսանկարով։

Անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում դիմողը պետք է բերի կորած կամ գողացված անձնագրի վերաբերյալ ոստիկանության արձանագրության պատճենը, ինչպես նաև ներկայացնի հայտարարություն անձնագրի կորստյան/գողության վերաբերյալ (DS-64)։

Անչափահասի համար անձնագրի դիմելիս պահանջվում է ներկայացնել․

 • Լրացված և տպված անձնագրային դիմում․
  • DS-11 մինչև 16 տարեկան քաղաքացու, առաջին անգամ անձնագրի համար դիմող չափահաս քաղաքացու (16 տարեկան և բարձր), ինչպես նաև անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում

Ուշադրություն․ Բոլոր անձինք, որոնք ունեն սոցիալական ապահովության համարանիշ, այն պետք է ներառեն անձնագրի դիմումի մեջ։

 • Դիմողի վերջին ԱՄՆ անձնագիրը․ եթե անձնագրի վավերականության ժամկետն անցել է, ապա հարկ կլինի ներկայացնել անձը հաստատող որևէ այլ վավեր փաստաթուղթ (օրինակ՝ վարորդական վկայական, զինվորական գրքույկ, այլ երկրի անձնագիր, անձը հաստատող և լուսանկար պարունակող այլ պետական փաստաթուղթ) և դրանց պատճենները։
 • 1 հատ 2″x2″ (5×5 սմ) չափսի անձնագրային լուսանկար՝ բաց ֆոնի վրա․ լուսանկարին առաջադրվող պահանջների մանրամասները կարող եք գտնել այստեղ։ Պահանջներին չհամապատասխանող լուսանկարներ դեսպանատունը չի ընդունում։
 • Կանխիկ գումար սահմանված միջնորդավճարը տեղում վճարելու համար․
  • 135 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ մինչև 16 տարեկան քաղաքացու դեպքում
  • 165 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ՝ առաջին անգամ անձնագրի համար դիմող չափահաս քաղաքացու դեպքում (16 տարեկան և բարձր), ինչպես նաև անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում։

Անձնագրի կորստյան/գողության դեպքում դիմողը պետք է բերի կորած կամ գողացված անձնագրի վերաբերյալ ոստիկանության արձանագրության պատճենը, ինչպես նաև ներկայացնի հայտարարություն անձնագրի կորստյան/գողության վերաբերյալ (DS-64)։

 • 16 տարին չլրացած ԱՄՆ քաղաքացուն անձնագիր տրամադրելու համար պահանջվում է երկու ծնողների համաձայնությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ստորագրող ծնողն հանդիսանում է երեխայի միակ խնամակալը: Միակ խնամակալ հանդիսացող ծնողը պետք է ներկայացնի դատական վճռի բնօրինակը, որով իրեն վերապահվել է երեխայի նկատմամբ խնամակալությունը և այլ փաստաթղթեր, որոնք փաստում են միայնակ ծնող լինելու հանգամանքը:
 • Դիմումին առնչվող հարցերով Հյուպատոսական ծառայություն այցելելիս 16 տարին չլրացած երեխան պետք է ներկայանա ծնողների ուղեկցությամբ։ Եթե ծնողներից մեկն անկարող է գալ, ապա չներկայացող ծնողի համար պետք է լրացնել DS-3053  ձևը (հայտարարագիր համաձայնություն տալու կամ հատուկ հանգամանքների վերաբերյալ)  և/կամ DS-5525 ձևը՝ ներկայացող ծնողի համար:

Եթե չներկայացող ծնողը գտնվում է մի երկրում, որտեղ Միացյալ Նահանգները չունի դեսպանատուն, հյուպատոսարան, քաղաքացիներին պաշտպանության  այլ ներկայացուցչական կառույցներ, ապա այդ ծնողից պահանջվում է լրացնել DS-3053-ը և տեղում նոտարական կարգով հաստատել, ապա դա փոխանցել մյուս ծնողին։ Դեսպանատուն ներկայացող ծնողը լրացված DS-3053-ից զատ պետք է լրացնի  DS-5525 ձևը կամ ներկայացնի ստորագրած հայտարարություն չներկայացող ծնողի հետ կապված հանգամանքների ու ընդունելի նոտարական հաստատում ապահովելու ջանքերի մասին։

 • 2 ծնողի վավեր անձնագրերը և դրանք պատճենները։
 • Երեխայի բոլոր ընթացիկ ամերիկյան կամ օտարերկրյա անձնագրերը․ երեխայի բնօրինակ ծննդյան վկայականը կամ ծննդյան մասին հյուպատոսական տեղեկանքը (եթե այլ երկրում է ծնվել) և պատճենը․ եթե երեխան ծնվելուց հետո է դարձել ԱՄՆ քաղաքացի, ապա ԱՄՆ քաղաքացիություն ձեռք բերելու մասին վկայականի բնօրինակը, օտարերկրյա ծննդյան վկայականի բնօրինակը (անգլերեն թարգմանությամբ)։

16 տարին չլրացած երեխաները պետք է ներկայացնեն լուսանկարների շարք, որոնցում կերևա, թե ինչպես են նրանք փոխվել անձնագրի նախորդ դիմումին հաջորդած ժամանակահատվածում (այս լուսանկարները վերադարձվում են դիմողին): Խնդրում ենք տպված նկարներ ունենալ, քանի որ դեսպանատուն չի թույլատրվում մուտք գործել բջջային հեռախոսներով։