Անձնագրեր

ԱՄՆ քաղաքացիների սպասարկման բաժնի բոլոր այցելուները պետք է նախօրոք հերթագրվեն առցանց/օնլայն եղանակով: Խնդրում ենք ընտրել Ձեր այցելության օրն այստեղ:

Երևանում ԱՄՆ դեսպանատանը նոր անձնագիր ձեռք բերելու կամ փոխանակելու գործընթացը տևում է մոտավորապես յոթից տասն աշխատանքային օր: ԱՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում ժամկետը լրացող անձնագրերի փոխանակման համար դիմել նախօրոք:

Խնդրում ենք լրացնել, բայց նախօրոք ՉՍՏՈՐԱԳՐԵԼ Ձեր անձնագրի դիմումի ձևերը և Ձեր նշանակված հանդիպման օրը դրանք ներկայացնել հյուպատոսական բաժին: Դիմումի ձևը պետք է ստորագրվի միայն հյուպատոսական բաժնում` վճիռը կայացնող հյուպատոսի ներկայությամբ: Դիմումի ձևերը առկա են նաև հյուպատոսական բաժնում և կարող են լրացվել տեղում:

Անձնագրի համար դիմելիս պետք է ներկայացնել հետևյալը.

 • Դիմողին տրված վերջին անձնագիրը.
 • Գողացած կամ կորցրած անձնագրի դեպքում, դիմողը պետք է ներկայացնի այդ մասին ոստիկանությանը ներկայացված հայտարարության պատճենը, ինչպես նաև լրացնի հայտարարություն անձնագիրը գողանալու կամ կորցնելու մասին (DS-64) (PDF 767 KB).
 • Անձնագրի համար առաջին անգամ դիմելու դեպքում մենք պահանջվում է ներկայացնել ԱՄՆ քաղաքացիության ապացույց` ամերիկյան ծննդյան վկայականի կամ հպատակագրման վկայականի բնօրինակը.
 • Երկու հատ 5×5 սմ լուսանկար անձնագրի համար, որի վրա պարզ երևում է դիմում ներկայացնողի դեմքը` բաց գույնի ֆոնի վրա.
 • Համապատասխան վճարը` ներքևում թվարկվածներից: Գումարը պետք է կանխիկ վճարել հյուպատոսական բաժնում.
  • 145 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՀՀ դրամ չափահասության առաջին անձնագրի համար (16 տարեկան և բարձր) և այն դեպքերի համար, երբ անձնագիրը գողացել են կամ կորել է.
  • 110 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՀՀ դրամ չափահաս անձի անձնագրի նորացման համար.
  • 115 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՀՀ դրամ 16 տարեկանից ցածր երեխաների համար.
 • Առաջին անգամ անձնագիր ստանալու, ինչպես նաև գողացած կամ կորցրած անձնագրերի դեպքում մենք պահանջում ենք անձի ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ: Փաստաթղթի մեջ պետք է պարզ երևա անձնագրի համար դիմող անձի դեմքը և լրիվ անունը: Դա կարող է լինել վարորդական իրավունքի բնօրինակը կամ այլ նկարով փաստաթուղթ.
 • Լրացված անձնագրի դիմումի ձևը`
  • DS-11 (PDF 88.8 KB) չափահասության առաջին անձնագրի համար (16 տարեկան և բարձր) և այն դեպքերի համար, երբ անձնագիրը գողացել են կամ կորել է.
  • DS-82 (PDF 73.2 KB) չափահաս անձի անձնագրի նորացման դեպքում.
  • DS-11 (PDF 88.8 KB) 16 տարեկանից ցածր երեխաների համար.
 • Դիմող անձի հերթագրման օրը և ժամը հաստատող թերթիկը:

Հավելյալ պահանջներ 16 տարի չլրացած անձանց դեպքում.

 • 16 տարին չլրացած ԱՄՆ քաղաքացի երեխային անձնագիր տրամադրելու համար պահանջվում է երկու ծնողների համաձայնությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ստորագրող ծնողն հանդիսանում է երեխայի միակ խնամակալը: Միակ խնամակալ հանդիսացող ծնողը պետք է ներկայացնի դատական վճռի բնօրինակը, որով իրեն վերապահվել է երեխայի նկատմամբ խնամակալությունը և այլ փաստաթղթեր, որոնք փաստում են միայնակ ծնող լինելու հանգամանքը:
 • Դիմումին առնչվող հարցերով Հյուպատոսական ծառայություն այցելելիս 16 տարին չլրացած երեխան պետք է ներկայանա ծնողների ուղեկցությամբ, ընդ որում, նրանք պետք է իրենց հետ ունենան անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, ինչպես նաև փաստաթղթեր, որոնք հավաստում են տվյալ երեխայի ծնող լինելու հանգամանքը: Եթե ծնողներից մեկն անկարող է գալ, ապա պետք է լրացնել հայտարարություն համաձայնության կամ հատուկ հանգամանքների վերաբերյալ (DS-3053) (PDF 42 KB) չներկայացող ծնողի համար և/կամ DS-5525 (PDF 41 KB) ներկայացող ծնողի համար):
 • 16 տարին չլրացած երեխաները պետք է ներկայացնեն լուսանկարներ, որոնցում կերևա, թե ինչպես են նրանք փոխվել անձնագրի նախորդ դիմումին հաջորդած ժամանակահատվածում (այս լուսանկարները վերադարձվում են դիմողին):