Լուսանկարներ

Լուսանկարը Ձեր դիմումի կարևոր մասերից մեկն է: Ձեր գործի անհարկի ձգձգումից խուսափելու համար ստորև ծանոթացեք լուսանկարին առաջադրվող պահանջներին.

ԱՄՆ անձնագրային բաժինն է որոշում արդյոք լուսանկարը համապատասխանում է բոլոր պահանջներին: Խորհուրդ ենք տալիս օգտվել պրոֆեսիոնալ լուսանկարչական ծառայություններից:

Նշում.

Լուսանկարը պետք է լինի 5×5 սմ չափի, բաց գույնի ֆոնի վրա, առանց որևէ ստվերի:

ԱՄՆ անձնագրի համար  դիմելիս պատք է ներկայացնեք 1 լուսանկար: Ներկայացվող լուսանկարը պետք է լինի՝

 • Գունավոր
 • Տպված որակյալ թղթի վրա
 • 5×5 սմ չափի
 • Գլխի դիրքը համապատասխանի պահանջներին (25-35մմ)
 • Նկարված վերջին 6 ամիսների ընթացքում
 • Պարզ սպիտակ ֆոնի վրա
 • Պատկերված դիմողի դեմքն ամբողջությամբ:
 • Դեմքի չեզոք արտահայտությամբ
 • Ամենօրյա հագուստով
 1. Չեն ընդունվում որևէ տեսակի համազգեստով (զինվորական, ոստիկանական և այլն) լուսանկարներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա արվում է կրոնական նկատառումներով
 2. Լուսանկարում դիմողի մազերը կամ մազագիծը չպետք է փակված լինեն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա արվում է կրոնական նկատառումներով:
 3. Լուսանկարում ականջակալների և նմանատիպ այլ սարքերի առկայությունը անընդունելի է
 4. Սովորաբար կրվող ակնոցը, լսողական կամ նմանատիպ այլ սարքերը թույլատրվում են
 5. Մուգ կամ արևային ակնոցներ կամ դեմքը փակող այլ առարկաներ պարունակող լուսանկարները չեն ընդունվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանց առկայությունը կապված է բուժում ստանալու հետ, (հնարավոր է պահանջվի ներկայացնել բժշկական տեղեկանք)
 6. Եթե կրում եք ակնոց, ապա լուսանկարում չպիտի լինի փայլ ապակիների վրա:

Նկարների օրինակներ (http://www.travel.state.gov/passport/pptphotoreq/photoexamples/photoexamples_5300.html)  բաժնում բերված են ընդունելի և անընդունելի լուսանկարների օրինակներ:

Ցածրորակ, այլ լուսանկարից, վարորդական իրավունքից կամ այլ փաստաթղթերից վերատպված նկարները չեն ընդունվում: