Ընտրովի ծառայությունների գրանցում

ԱՄՆ դեսպանատներն ու հյուպատոսական ծառայությունները աջակցում են զինվորական ծառայության կամընտիր գրանցման ծրագրի իրականացմանը արտերկրում: Արտերկրից գրանցվելու դեպքում խորհուրդ է տրվում գրանցվել առցանց կամընտիր ծառայության կայքում: Եթե առցանց գրանցման հնարավորությունն հասանելի չէ, ձեզ կարող են օգնել մոտակա ԱՄՆ դեսպանատանը կամ հյուպատոսարանում: Կամընտիր ծառայության կայքում առկա են նաև տեղեկատու գրքույկներ ու հրահանգներ: