Բազմազանության վիզա

1990թ. ընդունված ներգաղթի մասին օրենքով սահմանվեց Բազմազանության վիզաների (DV) խաղարկային ծրագիրը, որի միջոցով 1995թ. սկսած ամեն տարի խաղարկվում է 55.000 ներգաղթային վիզա: Այս խաղարկությունը նպատակ ունի դիվերսիֆիկացնել ներգաղթը դեպի ԱՄՆ՝ ներգաղթի հնարավորություն ընձեռելով հատկապես այն երկրներից, որոնք վերջին 5 տարիների ընթացքում ԱՄՆ ներգաղթողների ցածր ցուցանիշ են ունենում:

Բազմազանության վիզայի համար դիմելիս հետևեք http://usvisas.state.gov կայքի Բազմազանության  վիզայի գործընթաց բաժնի հրահանգներին: Այդ քայլերը կատարելուց հետո դիտարկեք Քենտուքիի հյուպատոսական կենտրոնի (KCC) կողմից ձեզ տրամադրված հրահանգները, ինչպես նաև այս էջում զետեղված տեղեկությունները կապված ձեր հետագա անելիքների հետ: