Հարցազրույցից հետո

Վիզայի տրամադրման դիմումը բավարարելու դեպքում, ձեզ կհայտնեն, թե երբ և ինչպես կվերադարձնեն ձեր անձնագիրը և վիզան: Ուշադիր ընթերցեք travel.state.gov կայքի Հարցազրույցից հետո բաժինը՝ իմանալու համար ձեր հետագա քայլերը վիզան ստանալուց հետո, մասնավորապես՝ մուտքը Միացյալ Նահանգներ, USCIS ներգաղթային միջնորդավճարի վճարումը և այլ կարևոր տեղեկություններ: