Հարցազրույցից հետո

Վիզայի տրամադրման դիմումը բավարարելու դեպքում, ձեզ կհայտնեն, թե երբ և ինչպես կվերադարձնեն ձեր անձնագիրը և վիզան: Ուշադիր ընթերցեք http://usvisas.state.gov կայքի Նախաամուսնական վիզայի գործընթաց բաժինը՝ իմանալու ձեր անելիքները վիզայի ստացումից հետո, մասնավորապես՝ մուտքը Միացյալ Նահանգներ, USCIS ներգաղթային միջնորդավճարի վճարում և այլ կարևոր տեղեկություններ: