Ինչպես դիմել

Նախաամուսնական վիզայի դիմում ներկայացնելու համար հետևեք http://usvisas.state.gov կայքի Նախաամուսնական վիզայի գործընթաց բաժնում նշված քայլերին: