Ինչպես մեկնել Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ կացության քարտի կորստյան կամ գողանալու դեպքերում

Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան հյուպատոսական բաժինը գրին քարտի կամ մշտական կացության քարտի կորստյան կամ ժամկետը լրանալու դեպքում այն չի կարող տեղում փոխարինել: Փոխարինելու կամ նորը թողարկելու համար անհրաժեշտ է վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ և նոր գրին քարտի ստացման դիմում ներկայացնել Ներգաղթի ու քաղաքացիության ծառայությանը: Պահանջվում է լրացնել I-90, Application to Replace Permanent Resident Card ձևը և կատարել պահանջվող վճարումը: Մանրամասն տեղեկությունների համար տես՝ uscis.gov/I-90:

Այնուհանդերձ, ԱՄՆ-ից դուրս գտնվելու ժամանակահատվածով պայմանավորված՝ հյուպատոսական պաշտոնյան կարող է գրին քարտի գողանալու կամ կորստյան դեպքերում տրամադրել ժամանակավոր ճամփորդական փաստաթուղթ, որը ավիափոխադրողները կընդունեն որպես ԱՄՆ կացության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ ԱՄՆ վերադառնալու համար: Այս փաստաթուղթը ԱՄՆ մշտական բնակչի կարգավիճակ ունեցող անձին հնարավորություն է տալիս փոխադրում իրականացնող ընկերությանը ցույց տալ, որ իրավասու է հասնել Միացյալ Նահանգների ցանկացած սահմանային անցակետ, որտեղ որոշում կընդունվի ԱՄՆ նրա մուտքը արտոնելու մասին: Այն ԱՄՆ մուտք գործելու կամ մուտքը պայմանականորեն թույլ տալու երաշխիք չէ: ԱՄՆ սահմանային անցակետ ժամանելուն պես Մաքսային ու սահմանային պաշտպանության ծառայությունը կկատարի բոլոր անհրաժեշտ ստուգումները և որոշում կկայացնի տվյալ անձին ընդունելու կամ մուտքը պայմանական թույլատրելու մասին:

Որպեսզի ձեռք բերեք այս ժամանակավոր փաստաթուղթը պետք է հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Հյուպատոսական բաժնի հետ՝ գրանցվելով սպասարկման կենտրոնում հետևյալ կայքի միջոցով.  https://ais.usvisa-info.com/en-am/iv: Մանրամասն տեղեկությունների համար տես՝ https://ais.usvisa-info.com/en-AM/iv/information/lpr_help.

Դիմում ներկայացնելու համար դուք պետք է Երևանում ԱՄՆ դեսպանատանը անձամբ հանձնեք I-131A ձևը, իսկ դա անելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել ապացույց պահանջվող վճարումը կատարելու մասին՝ վճարումը հաստատող էջի կամ ստացումը հաստատող էլ. նամակի պատճենը: Լրացված I-131A ձևի և վճարման ստացականի հետ մեկտեղ պետք է ներկայացնել գրին քարտի գողացման կամ կորցնելու ժամանակի ու հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկանք ոստիկանությունից, ձեր անձնագիրը և 2 հատ 5սմ X 5սմ) լուսանկար:

I-131A-ի համար վճարումը կազմում է 575 ԱՄՆ դոլար: Այս գումարը պետք է վճարել առցանց կրեդիտային կամ դեբիտային քարտի միջոցով կամ ամերիկյան բանկում ունեցած հաշվի միջոցով՝ օգտվելով USCIS-ի առցանց վճարային համակարգից, տես՝ https://public-prod-elis2.uscis.dhs.gov/efile/app/app/travel/#!/

Այս վճարի մասով բացառություն չի կարող լինել: Գումարը փոխհատուցման ենթակա չէ՝ անկախ կայացրած որոշումից: Եթե Հյուպատոսական բաժինը համոզվում է, որ դիմողը ԱՄՆ-ից մեկ տարի անընդմեջ կամ ավել չի բացակայել, ապա նրան կտրվի ժամանակավոր ճամփորդական փաստաթուղթ, որը կհանդիսանա մշտական բնակչի կարգավիճակի հաստատում:

Ժամանակավոր ճամփորդական փաստաթուղթը տրվում է 30 օր ժամկետով և նախատեսում է մուտքի մեկ հնարավորություն:

Գործընթացը հիմնականում տևում է մոտ երկու շաբաթ, որոշ դեպքերում կարող է ավելի երկար տևել: Նախքան ժամանակավոր ճամփորդական փաստաթղթի ստացումը խորհուրդ չի տրվում ուղևորության վերջնական  պլաններ կազմել:

Եթե ԱՄՆ Մշտական Բնակության Քարտը ժամկետանց է

10 տարի ժամկետով տրված և ժամկետանց Մշտական բնակության քարտ ունեցող անձը կարող է մուտք գործել ԱՄՆ ներկայացնելով իր ժամկետանց քարտը՝ ժամանակավոր ճամփորդական փաստաթղթի փոխարեն:

Եթե ԱՄՆ-ից բացակայելու ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավել է

Եթե ԱՄՆ-ից բացակայելու ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավել է և դուք ձեռք չեք բերել կրկին մուտքագրվելու թույլտվություն, ապա Դուք պետք է դիմեք վերադարձող մշտական բնակչի մուտքի արտոնագրի համար:

Եթե ԱՄՆ-ից բացակայելու ժամանակահատվածը մեկ տարուց ավել է, ապա Դուք պետք է դիմեք վերադարձող մշտական բնակչի մուտքի արտոնագրի համար, որպեսզի նախ պարզվի, թե Ձեր օրինական կարգավիճակն ԱՄՆ-ում դեռ պահպանվում է, թե ոչ: Խնդրում ենք հերթագրել այցելության օր ԱՄՆ մուտքի ներգաղթային արտոնագրերի բաժնի հետ`էլեկտրոնային փոստի ivyerevan@state.gov հասցեով, վերադարձող մշտական բնակչի կարգավիճակը ճշտելու մասին “DS-117 Application to Determine Returning Resident Status” (PDF 57 KB) դիմումը ներկայացնելու համար: Այս դիմումը ներկայացնելիս հյուպատոսական բաժնում պետք է վճարեք վերադարձման ոչ ենթակա գումար: Դիմումը ներկայացնելուց հետո հյուպատոսական բաժինը կպարզի, թե արդյոք Ձեր մշտական օրինական բնակչի կարգավիճակը ԱՄՆ-ում պահպանվում է, թե ոչ: Եթե վերադարձող մշտական բնակչի մուտքի արտոնագրի  պահանջներին բավարարում եք, ապա պետք է վճարեք մուտքի ներգաղթային արտոնագրի տրամադրման համար գումար SB-1 ներգաղթային արտոնագրի ձևաթուղթը լրացնելու համար: Բոլոր SB-1 վիզայի դիմորդները ենթակա են նույն մուտքի ներգաղթային արտոնագրի տրամադրման համար վճարման գումարին, փաստաթղթային պահանջներին, բժշկական զննման և ադմինիստրատիվ ընթացակարգին, որը պահանջվում է ներգաղթային արտոնագրերի համար բոլոր դիմողներին: Ծանոթացեք SB-1 արտոնագրի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին այստեղ: (PDF 96 KB)