Ոչ-ներգաղթային վիզաներ

Հայաստանում ԱՄՆ Դեսպանության Հյուպատոսական Բաժինը վիզաների ծառայություններ է մատուցում  ԱՄՆ կարճաժամկետ այցելության ինչես նաև մշտական բնակության համար մուտք գործել ցանկացողներին:

Ոչ ներգաղթային մուտքի արտոնագրերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք՝ Global Support Services (GSS) վեբ կայքը, այդ թվում նաև՝ ԱՄՆ ոչ ներգաղթային վիզայի կատեգորիաներ էջը:

Հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցչի հետ կապ հաստատելու համար խնդրում ենք այցելել GSS վեբ կայքի Դիմեք մեզ էջը, եթե ցանկանում եք ստանալ ամբողջական տեղեկություն, կամ օգտագործեք հետևյալ կոնտակտային տվյալները՝

 • Ոչ ներգաղթային վիզաներ
  Հյուպատոսական բաժինը ոչ ներգաղթային վիզաների հարցազրույցների նշանակման հարցերով չի զբաղվում: Հարցազրույցների նշանակման, միջնորդավճարների, դիմումների ներկայացման և ոչ ներգաղթային վիզաների հետ կապված բոլոր այլ հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ պայմանագրային ծառայություններ մատուցող ընկերության հետ՝ անցում կատարելով հետևյալ հղումներից մեկով՝ ԱնգլերենՊարսկերենՀայերեն:
  Այլ հարցերի գերակշիռ մասի պատասխանները զետեղված են մեր կայքում: Եթե կայքում առկա տեղեկությունը ամբողջությամբ կարդալուց հետո դուք դեռ հարցեր ունեք, կարող եք կապվել մեզ հետ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
  Իրանի քաղաքացիները կարող են գրել IranNIVYerevan@state.gov էլ. փոստի հասցեին՝ ոչ- ներգաղթային արտոնագրերին վերաբերող հարցերի դեպքում:
  Բոլոր այլ երկրների քաղաքացիները կարող են գրել consyerevan@state.gov էլ. փոստի հասցեին՝ ոչ- ներգաղթային արտոնագրերին վերաբերող հարցերի դեպքում:
 • Կեղծիքների հետ կապված հարցեր
  Եթե տեղեկություններ ունեք մուտքի արտոնագրերի դիմումների հետ կապված կեղծիքների վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ YerevanFPU@state.gov էլ. փոստի հասցեով:
  Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ պատասխան կստանան միայն կեղծքիների հետ առնչություն ունեցող նամակները:
 • Ֆաքս և փոստային կապ
  Դուք կարող եք փաստաթղթեր ուղարկել հյուպատոսական բաժին փոստային ծառայության միջոցով միայն հյուպատոսական աշխատակազմի հրահանգով: Խնդրում ենք չուղարկել փաստաթղթեր դիմորդի հարցազրույցից առաջ, քանի որ դրանք չեն կցվի դիմորդի գործին և չեն վերանայվի կամ դիտարկվի մինչ հարցազրույցը: Դիմորդները պետք է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնեն իրենց հարցազրույցի ժամանակ:

Մեր փոստային հասցեն է՝

Հյուպատոսական բաժին
ԱՄՆ դեսպանատուն
Ամերիկյան պող. 1
ք. Երևան 0082
Հայաստան

Ներկայացեք հարցազրույցի լիովին պատրաստված վիճակում լրացուցիչ փաստաղթերով: Հարցազրույցի օրը ներկայացեք նշանակված ժամից 20 րոպեից ոչ շուտ: Դրանից շուտ Ձեզ չեն ընդունի: Դեսպանության տարածքում չեք կարող ունենալ բջջային հեռախոս, լուսանկարչական սարքավորումներ, փեյջեր կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորումներ: Նախքան մուտք գործելը դրանք պետք է ի պահ հանձնել: Դիմողից կարող է պահանջվել մինչև երկու ժամ ամբողջ գործընթացի համար:

Հարցազրույցի համար հյուպատոսական բաժին կարող է մուտք գործել միայն դիմողը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դիմողն անչափահաս է (18 տարին չլրացած) և նրան ուղեկցում է ծնողներից մեկը, կամ հոգաբարձուն, կամ էլ հաշմանդամ է, որն օգնության կարիք է զգում: Ազգականները, ընկերները, գործատուները, փաստաբաններն ու այլոք, (այդ թվում նաև ԱՄՆ քաղաքացիները), չեն կարող ներկա գտնվել հարցազրույցին:

ԿԱՐԵՎՈՐ  ՆՇՈՒՄ:

H, L, O, P, E տեսակի մուտքի արտոնագրի համար դիմողները, ինչպես նաև խմբով ճամփորդող 5 և ավելի դիմումատուները պետք է նախապես Հյուպատոսական Բաժին ուղարկեն իրենց դիմումները և պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը DHL, UPS, FedEx, կամ տեղական փոստով՝ հարցազրույցից առնվազն 1 շաբաթ առաջ: Հակառակ դեպքում գործի ուսումնասիրությունը կձգձգվի: Մեր հասցեն է՝

Ժամանակավոր աշխատանքային արտոնագրերի հետ կապված մանրամասների համար տես՝ http://travel.state.gov/content/visas/en/employment.html

A և G տեսակի մուտքի արտոնագրերի համար դիմողները ազատված են հարցազրուցի համար սահմանված վճարից և հարցազրույցի ներկայանալու պահանջից: Յուրաքանչյուր երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին ժամը 11:00-12:00 նրանք կարող են հյուպատոսական բաժին ուղարկել անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր, DS-160 դիմումի հաստատման էջ, մեկ նոր լուսանկար, ՀՀ Արտաքին Գործերի Նախարարության կողմից տրված դիվանագիտական նոտա կամ սահմանված կարգով հայտագիր, խնամքի տակ գտնվող ընտանիքի անդամների ծննդյան և/կամ ամուսնության վկայական: Այս տեսակի դիմումների ուսումնասիրման գործընթացը տևում է 2-4 աշխատանքային օր:  Նշված ժամերից զատ այլ ժամերին փաստաթղթերը ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում հարկավոր է նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերել հյուպատոսական բաժնի հետ՝ Consyerevan@state.gov
հասցեով:

Երևանում ԱՄՆ Դեսպանությունը հայտարարում է, որ 79 տարեկանից բարձր անձինք, ինչպես նաև որոշ դիմումատուներ, որոնք նախկինում ստացել են ոչ ներգաղթային վիզա և դիմում են կրկին, կարող են որակավորված լինել մասնակցելու այս ծրագրին: Դիմումը առցանց լրացնելու ընթացքում դուք կստանաք հուշում ծրագրի պահանջներին բավարարելու վերաբերյալ: Հարցազրուցի պահանջի վերացման ծրագրի համար որակավորված լինելը դեռևս չի նշանակումոր դուք որակավորված եք մուտքի արտոնագիր ստանալու:

ԿԱՐԵՎՈՐ  ՆՇՈՒՄ.  Հարցազրուցի պահանջի վերացման ծրագրի համար որակավորված լինելը դեռևս չի նշանակումոր դուք որակավորված եք մուտքի արտոնագիր ստանալու: Այն դիմումատուներից, ովքեր դիմել են վերը նշված ծրագրով, որոնց գործերը, սակայն, հաստատման ենթակա չեն՝ համաձայն տվյալ տեսակի արտոնագրին վերաբերող բոլոր օրենքների, ներառյալ ներգաղթի միտումը, որը հաշվի է առնվում գրեթե բոլոր տեսակի ոչ ներգաղթային դիմումները քննելիս, կպահանջվի ներկայանալ հարցազրուցի:

https://usvisa-info.com/ կայքում հարցազրույց նշանակելու համար պահանջվող հարցերին պատասխանելու ընթացքում, առանց հարցազրույցի վիզա ստանալու պայմաններին բավարարելու դեպքում, դուք ավտոմատ հուշում կստանաք դրա վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ հյուպատոսական պաշտոնյան իր հայեցողությամբ կարող է հարցազրույց պահանջել վիզայի համար դիմած ցանկացած անձի հետ, նույնիսկ եթե տվյալ անձը համապատասխանում է այն պահանջներին, որոնք նրան թույլ են տալիս հարցազրույց չանցնել:

Դիմորդներորոնց համար հարցազրույցի ներկայանալու պահանջը կարող է չկիրառվել

Որոշակի պայմանների առկայության դեպքում նախկինում ոչ ներգաղթային վիզա ստացած անձինք, ովքեր դիմել են նոր վիզա ստանալու համար կարող են ազատվել մատնահետքեր հանձնելու ու հարցազրույց անցնելու պահանջից: Այս պարագայում անհրաժեշտություն չի լինի հարցազրույց նշանակել հյուպատոսական բաժնի հետ:

Այս բացառությունը  վերաբերում է 79 տարեկանից բարձր դիմորդներին

ԿԱՄ

այն դիմորդներինովքեր համապատասխանում են ստորև թվարկված  ԲՈԼՈՐ պահանջներին.

 • Հանձնելեն մատնահետքեր (բոլոր 10 մատների) ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունում 2007թմայիսի 1-ին կամ դրանից հետո,
 • Դիմում են վիզայի նույն տեսակի համար, ինչ ստացել են նախկինում (E, H, L, P և R տեսակի վիզաների դեպքում կիրառելի չէ. F տեսակի վիզայի դեպքում կիրառելի չէ, եթե փոխվում է ծրագիրը կամ բուհը/դպրոցը. J տեսակի վիզայի դեպքում կիրառելի չէ, եթե փոխվում է SEVIS նույնականացման համարը),
 • Կենսաչափականտվյալներն անփոփոխ են (անուն-ազգանուն,ծննդավայր, ծննդյան օր) և
 • Նախորդվիզան դեռ գործում է կամ ժամկետը սպառվել է վերջին 12 ամսվա ընթացքում:

79 տարեկանից բարձր դիմորդները, ովքեր համապատասխանում են վերը թվարկված ԲՈԼՈՐ պայմաններին, իրենց ոչ ներգաղթային արտոնագրի դիմումի փաթեթը կարող են ուղարկել սուրհանդակային ծառայության միջոցով: Ծառայության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք https://ais.usvisa-info.com/en-AM/niv/information/courier կայքը: Դիմորդները կարող են նաև լիազորել երրորդ անձանց՝ ներկայացնելու կամ ստանալու իրենց փաստաթղթերը: Այս դեպքում տվյալ անձը պետք է ներկայացնի իր անունով լիազորագիր-նամակ՝ ստորագրված դիմորդի կողմից, ինչպես նաև դիմորդի անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) պատճեն:

Մանրամասների համար այցելեք՝ https://ais.usvisa-info.com/:

Սուրհանդակային ծառայության Դիմումի փաթեթը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը

 • Գործող անձնագիր
 • Դիմումի DS-160 ձևի հաստատման էջ
 • Մեկ լուսանկար՝ համապատասխան սահմանված պահանջներին
 • Միջնորդավճարի վճարումը հաստատող ստացական
 • Վիզայի տվյալ տեսակի համար պահանջվող լրացուցիչ փաստաթղթեր (այս մասին տեղեկություններ ապահովվում են գրանցման/պայմանավորվածության ձեռք բերման ընթացքում)

Այն դիմորդները, ովքեր նախկինում մերժվել են նույն տեսակի մուտքի արտոնագրի դիմում ներկայացնելիս, որակավորված չեն այս ծրագրով դիմելու համար, եթե այդ մերժումը հետագայում չի հաղթահարվել: 214(b) մերժումը համարվում է հաղթահարված, եթե դրան հաջորդել է մուտքի արտոնագրի դիմումի հաստատում:

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է ԻՐԱՆԻ ԵՎ ՍԻՐԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ:

Ներկայումս գործող ընթացակարգերի համաձայն՝ վիզայի համար դիմում ներկայացնող Իրանի և Սիրիայի քաղաքացիները՝ անկախ տարիքից, վիզայի տեսակից և նախկինում ԱՄՆ մուտքի արտոնագրեր ստացած լինելու հանգամանքից, պարտավոր են անձամբ  ներկայանալ հարցազրույցի: Սա վերաբերում է նաև Իրանի ու Սիրիայի այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն հայկական անձնագիր:

Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել ոչ ներգաղթային արտոնագրի համար:

Քայլ առ քայլ հրահանգների համար սեղմեք այստեղ:

Որտե՞ղ կարող եմ գտնել ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի մասին, օրինակ` տեղեկություններ, որոնք ինձ կօգնեն որոշել, թե ինչ տեսակի արտոնագրի համար պետք է ես դիմեմ:

Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները դուք, թերևս, կգտնեք Պետքարտուղարության ԱՄՆ մուտքի արտոնագրերի կայքում: Մուտքի արտոնագրերի մերժումների մասին տեղեկություններ կարող եք գտնել այստեղ.

Հարցազրույցս ընդամենը մի քանի րոպե տևեց: Մուտքի արտոնագրերի մասին որոշումները մի՞շտ են այդպես արագ ընդունվում:

Հաշվի առնելով ոչ ներգաղթային արտոնագրերի բարձր պահանջարկը՝ մենք օրական տասնյակ ու անգամ հարյուրավոր մարդկանց ենք հրավիրում հարցազրույցի: Մեր հյուպատոսական պաշտոնյաներն ունեն անհրաժեշտ պատրաստվածություն, որպեսզի կարողանան որոշումներ կայացնեն կարճատև հարցազրույցի հիման վրա: Ձեր դիմումում արդեն իսկ ներկայացված են տեղեկություններ, որոնք հյուպատոսական պաշտոնյան ուսումնասիրում է մինչ պատուհանիկին մոտենալն ու հարցազրույցը սկսելը:

Ինչի՞ն է ուշադրություն դարձնում հյուպատոսական պաշտոնյան այցելության (B1/B2) մուտքի արտոնագրի հարցազրույցի ժամանակ:

Ներգաղթի ու քաղաքացիության մասին ԱՄՆ օրենքի 214 հոդվածի (բ) կետի համաձայն հյուպատոսական պաշտոնյան այցելության կամ զբոսաշրջության համար մուտքի արտոնագրի դիմում ներկայացրած յուրաքանչյուր անձի համարում է պոտենցիալ ներգաղթող: Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր դիմող պարտավոր է անձամբ հիմնավոր կերպով ի ցույց դնել, որ մտադիր է իր մուտքի արտոնագիրն օգտագործել բացառապես նշված նպատակի համար: Հյուպատոսական պաշտոնյան, նախ և առաջ, դիտարկելու է Ձեր այցի նպատակը և Ձեր՝ հայրենի երկրի հետ ունեցած կապերը:

214(բ) հոդվածից բխող մերժումների հետ կապված մանրամասների համար տես՝ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-denials.html.

Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում կապերը:

Կապերը դրանք կյանքի այն ասպեկտներն են, որոնցով Դուք շաղկապված եք Ձեր հայրենի երկրին: Դրանք, ի թիվս այլոց, ներառում են ընտանեկան, հասարակական, մասնագիտական և ֆինանսական կապերը, ինչպես նաև նախկին ուղևորությունների հետ կապված օրինաչափությունները: Յուրաքանչյուր անձի համար հանգամանքները տարբերվում են, ուստի ամուր կապերի վերաբերյալ մեկ եզակի սահմանում չկա:

Ինչո՞ւ հյուպատոսական պաշտոնյան որոշումն ընդունելիս նույնիսկ փաստաթղթերս չնայեց:

Եթե կարծում եք, որ ձեռքի տակ ունեք Ձեր կապերը հիմնավորելու կամ այցի նպատակը ներկայացնելու տեսանկյունից կարևոր փաստաթղթեր (օրինակ՝ բանկային փաստաթղթեր կամ համաժողովի մասնակցության գրանցում), ապա դրանք պետք է հարցազրույցի ներկայանալիս Ձեզ մոտ լինեն: Հյուպատոսական պաշտոնյաներն, այնուամենայնիվ, իրենց պատրաստվածությունից ելնելով, որոշումներ ընդունելիս մեծապես հիմնվում են հարցազրույցի ժամանակ Ձեր տված պատասխանների վրա, ինչպես նաև դիմումում ներկայացված տեղեկությունների վրա: Խորհուրդ ենք տալիս հարցազրույցի ժամանակ առավել կենտրոնանալ հյուպատոսական պաշտոնյայի կողմից  Ձեզ ուղղված հարցերին հստակ ու անկեղծ պատասխաններ տալու վրա և ոչ թե ձգտել ներկայացնել հնարավորինս շատ փաստաթղթեր:

Ես արդեն ԱՄՆ մեկնելու ինքնաթիռի տոմս եմ ձեռք բերել, դա երաշխավորո՞ւմ է իմ արտոնագրի ստացումը:

Դիմողներին խորհուրդ ենք տալիս ինքնաթիռի տոմսեր մինչև մուտքի արտոնագրի հարցազրույցը չգնել: Ինքնաթիռի տոմսի առկայությունը շատ դեպքերում հյուպատոսական պաշտոնյայի որոշման վրա ազդեցություն գրեթե չի ունենում:

ԱՄՆում բնակվող իմ ազգականը խոստացել է հոգալ իմ ճանապարհածախսը: Պե՞տք է արդյոք հրավեր ներկայացնեմ:

Դիմողներն հաճախ մեծ կարևորություն են տալիս ազգականների կամ ընկերների հրավերներին կամ աջակցության մասին գրություններին: Անշուշտ, Դուք կարող եք ներկայացնել հրավեր, սակայն իմացեք, որ դրանք հյուպատոսական պաշտոնյայի որոշման վրա լուրջ ազդեցություն չեն ունենում: Հասկանալի է, որ ճանապարհածախսի, գիշերակացի և/կամ սննդի ծախսերը կարող են հոգալ ընկերները կամ ազգականները, սակայն դա դեռ բավարար չէ ցույց տալու, որ դիմողն ունի ամուր կապեր իր հայրենի երկրի հետ և վերադառնալու է իր հայրենի երկիր: Նույնիսկ եթե ճանապարհորդության հետ կապված բոլոր ծախսերն հոգում է մեկ այլ անձ, դիմողն, այնուհանդերձ, պետք է փաստարկի, որ կան այնպիսի ազդեցիկ գործոններ, որոնք իրեն ետ կբերեն հայրենի երկիր ԱՄՆ-ում կարճ ժամանակ մնալուց հետո:

Ավելի լավ չի՞ լինի, եթե  չնշեմ  ԱՄՆում մոտ ազգականներ ունենալու, ներգաղթային արտոնագրի ընթացքի մեջ գտնվող միջնորդագիր ունենալու կամ էլ նախկին մերժումների մասին: Ի՞նչ հետևանքներ կլինեն տեղեկությունները թաքցնելու, սխալ տեղեկություններ կամ կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում:

Հյուպատոսական պաշտոնյայի հետ պետք է միշտ ազնիվ լինեք ու Ձեր իմացության սահմաններում պատասխանեք բոլոր հարցերին: Մենք հասկանում ենք, որ շատերն ազգականներ ունեն ԱՄՆ-ում, սակայն ԱՄՆ են մեկնում կարճաժամկետ այցով, հասկանում ենք, որ մարդիկ ներգաղթային արտոնագրի միջնորդագիր են ներկայացրել, սակայն առայժմ դեռ չեն պատրաստվում ներգաղթել ԱՄՆ: ԱՄՆ-ում ազգական ունենալը կամ ներգաղթային արտոնագրի միջնորդագրի առկայությունը դեռ չեն նշանակում, որ տվյալ անձը մուտքի արտոնագիր չի կարող ստանալ: Այս փաստերը չնշելը, որոնց մասին հյուպատոսական պաշտոնյան ամենայն հավանականությամբ արդեն տեղյակ է, կարող է անշրջելի վնաս հասցնել դիմողի խոսքերի արժանահավատության մասով և հանգեցնել մերժման: Երբ հյուպատոսական պաշտոնյան բացահայտում է փաստերը քողարկելու կամ դրանք սխալ ներկայացնելու փորձեր, ապա արտոնագրի տրամադրումը մերժվում է, իսկ դիմողը կարող է ընդմիշտ զրկվել ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր ստանալու հնարավորությունից:

Եթե ես նախկինում մերժում եմ ստացել հոդված 214(բ) հիման վրա, արդյոք դա զրկու՞մ է ինձ արտոնագիր ստանալու հնարավորությունից:

Հոդված 214(b)-ի վրա հիմնված մերժումը մշտական չէ. այդ հոդվածով մերժում ստանալուց հետո Դուք կարող եք ցանկացած պահի նոր դիմում ներկայացնել: Հյուպատոսական պաշտոնյան նախկին մերժումը հաշվի կառնի, սակայն Ձեզ հնարավորություն կտրվի բացատրել, թե ինչու եք կարծում, որ այժմ իրավասու եք արտոնագիր ստանալ:

Ինչպե՞ս կարող եմ որոշումը բողոքարկել:

Ոչ ներգաղթային  արտոնագրի ստացման մասին որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն: Հիշեք, որ եթե մերժվել եք 214(բ) հոդվածի հիման վրա, ապա ցանկացած պահի դուք կարող եք վերստին դիմում ներկայացնել: Պարզապես խորհուրդ ենք տալիս նորից դիմել միայն այն դեպքում, երբ վստահ եք, որ նախորդ մերժումը ստանալուց հետո իրավիճակը փոխվել է, կամ էլ ունեք լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք կօգնեն փարատել ներգաղթելու մտադրություն ունենալու կանխավարկածը: Հնարավորության  դեպքում Դուք հարցազրույց կանցնեք այլ հյուպատոսական պաշտոնյայի մոտ, որպեսզի ապահովվի արդարացիությունը:

Նախորդ այցի ժամանակ արտոնագրի ժամկետից երկար եմ մնացել, սակայն ապագայում օրենքը չեմ պատրաստվում խախտել:

Արտոնագրի ժամկետից երկար մնալու պատճառով ԱՄՆ-ից մեկնելուց հետո հնարավոր է, որ որոշակի ժամանակ իրավասու չլինեք ստանալ տուրիստական արտոնագիր: Այնուամենայնիվ, կախված այն ժամանակահատվածի տևողությունից, որ դուք մնացել եք ապօրինի՝ հնարավոր է, որ իրավասու չլինելու հարց ընդհանրապես չծագի: Անհրաժեշտ է, որպեսզի հյուպատոսական պաշտոնյային հստակ ու անկեղծ բացատրեք իրավիճակը: Մանրամասների համար տես՝ այստեղ և իջիր մինչև “INA Section 212(a)(9)(B)(i) — Unlawful Presence in the United States” կետը, որտեղ Ներգաղթի ու քաղաքացիության մասին օրենքի ԱՄՆ տարածքում անօրինական ներկայության մասին հոդվածն է:

Հյուպատոսական պաշտոնյան ասաց, որ իմ գործով վարույթ է ընթանում: Իմ արտոնագիրը ե՞րբ պատրաստ կլինի:

Վարույթի ավարտի վերաբերյալ հստակ ժամկետներ նախանշել չենք կարող, բայց դա կարող է մի քանի ամիս տևել: Եթե վարույթի ընթացքում Ձեզնից լրացուցիչ տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր են պահանջվում, խնդրում ենք արձագանքել արագ և ամբողջական, որպեսզի վարույթը շարունակվի: Վարույթի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների ու Ձեր գործի կարգավիճակը ստուգելու համար այցելեք այստեղ:

Կարգավիճակը պարզելու համար անհրաժեշտ է գործի համարը, որը ոչ ներգաղթային արտոնագրի դիմողների համար սկսվում է “AA…”-ով և գտնվում է “Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)” դիմումի ներկայացումը հաստատող թերթիկի գծիկավոր կոդի ներքևի մասում: Դիմումի հաստատման թերթիկը դուք տպել և Ձեզ հետ բերել էիք հարցազրույցի: Երբ վերը նշված հղման էջ անցնեք ու այնտեղ գտնեք ձեր գործի համարը, ապա խնդրում ենք անձնագիրը վերստին ուղարկել դեսպանատուն, որպեսզի ձեր գործին հետագա ընթացք տրվի:

Եթե իմ գործով լրացուցիչ վարույթ չի նշանակվում, կարո՞ղ եմ արդյոք հարցազրույցից անմիջապես հետո ստանալ իմ արտոնագիրը:

Մեզ մոտ մուտքի արտոնագրի դիմումը բավարարելուց հետո արտոնագրի տրամադրման ՆՈՒՅՆ ՕՐԸ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴ ՕՐԸ սկզբունք չի գործում:

Ձեր անձնագիրը կարող եք ստանալ ք.Երևան, Ամիրյան 27 հասցեում գտնվող UMAKS-ի գրասենյակից երկուշաբթիից-ուրբաթ, ժամը 09:00-18:00, բացառությամբ տոնական օրերի: Հարցազրույցի ընթացքում դիմումը բավարարելու դեպքում, այն պատրաստ կլինի մոտավորապես 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դուք կտեղեկացվեք այդ մասին էլեկտրոնային նամակով:

Դուք ինքներդ էլ կարող եք պարզել Ձեր մուտքի արտոնագրի կարգավիճակը.

http://usvisa-info.com կայքում ցանկից ընտրեք այն երկիրը, որտեղ դիմել եք ոչ ներգաղթային մուտքի արտոնագրի համար, մուտք գործեք Ձեր հաշիվը՝ օգտագործելով հարցազրույցի օր նշանակելու համար տրամադրած Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն և գաղտնաբառը: Դիմումատուի էջում (Applicant’s summary) կգտնեք Ձեր արտոնագրի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ https://ais.usvisa-info.com/en-AM/niv/information/courier  էջը:

Ես ստացել եմ այցելության արտոնագիր: Ինչքա՞ն կարող եմ մնալ ԱՄՆում և ե՞րբ կարող եմ մեկնել:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներկայումս տրամադրվում է զբոսաշրջային մուտքի արտոնագիր 10 տարի ժամկետով, բազմակի մուտքի իրավունքով:

Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներին զբոսաշրջային մուտքի արտոնագիրը ներկայումս տրամադրվում է 3 ամիս ժամկետով, 1 անգամյա մուտքի իրավունքով:

Ձեր մուտքի արտոնագրի վավերականության վերջին օրը չի նշանակում, որ դա ԱՄՆ-ում գտնվելու Ձեր վերջին օրն է: Արտոնագրի վավերականության ժամկետը վերաբերում է այն ժամանակահատվածին, երբ Դուք կարող եք մուտք գործել ԱՄՆ տարածք: Այսինքն` վավերականության ժամկետի վերջին օրը դա ԱՄՆ սահմանային անցակետ ժամանելու ու մուտքի թույլտվություն ստանալու վերջին օրն է: Օրինակ՝ եթե Ձեր արտոնագիրը վավեր է մինչև 2017թ. մայիսի 13-ը, ապա դուք կարող եք գնալ ԱՄՆ ու ԱՄՆ մուտքի թույլտվություն հայցել ԱՄՆ որևէ սահմանային անցակետում մինչև 2017թվականի մայիսի 13-ի կեսգիշերը: ԱՄՆ Մաքսային ու սահմանապահ ծառայության պաշտոնյան կորոշի ԱՄՆ-ում Ձեր գտնվելու ժամկետը: Դուք պարտավոր եք ԱՄՆ-ից մեկնել մինչև այդ պաշտոնյայի կողմից Ձեր անձնագրում կատարած գրառման մեջ նշված ամսաթիվը:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ եթե անգամ Մաքսային ու սահմանապահ ծառայությունը այցելուներին թույլատրում է ԱՄՆ-ում գտնվել 6 ամիս,  այցելուները պարտավոր են հետևել իրենց նախնական ճամփորդական ծրագրերին այնպես, ինչպես որ դրանք ներկայացվել են հյուպատոսական պաշտոնյային: Պլանների նշանակալի փոփոխությունները կարող են բացասաբար անդրադառնալ հետագայում ԱՄՆ մուտքի արտոնագրի համար դիմելիս:

Ես ունեմ I-94 ձևը՝ թղթային կրիչով: Ի՞նչ տեղեկություններ պետք է ես իմանամ:

I-94 ձևն այժմ արդեն ավտոմատացված է:  I-94 ձևին վերաբերող ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կարող եք գտնել ԱՄՆ մաքսային և սահմանապահ ծառայության կայքում:

Հարցեր ունենալու դեպքում ինչպե՞ս կապ հաստատեմ հյուպատոսական բաժնի հետ:

Լավագույն տարբերակը մեզ էլեկտրոնային փոստով (e-mail) գրելն է: Մենք հնարավորինս արագ պատասխանում ենք մեզ ուղղված գրություններին: Մեր էլ. փոստի հասցեն է՝ ConsYerevan@State.gov: Իրանի քաղաքացի դիմողները կարող են գրել IranNIVYerevan@State.gov հասցեով: Հարցերի գերակշիռ մասի պատասխանները զետեղված են այս կայքում կամ Պետքարտուղարության մուտքի արտոնագրերի մասին կայքում: Նախքան մեզ գրելը խնդրում ենք նախ Ձեր հարցի պատասխանը փնտրել այդ կայքերում:

 Ի՞նչ կտա Հայաստանի քաղաքացիներին վիզայի վավերականության երկար ժամկետը:

Վիզայի վավերականության երկար ժամկետը Միացյալ Նահանգներ հաճախ գնացող ՀՀ քաղաքացիների համար կվերացնի ամեն տարի մուտքի վիզայի համար դիմում ներկայացնելու ու նախատեսված վճարումը կատարելու անհրաժեշտությունը: Ուղևորությունների, ներդրումների ծավալների ավելացումը երկու երկրների միջև և բիզնեսի զարգացման հնարավորությունները երկուստեք շահավետ կլինեն տնտեսվարողների, այդ թվում տուրիզմի ոլորտի համար: Վիզայի վավերականության երկար ժամկետը նաև կդյուրացնի ուսանողների ու փոխանակման ծրագրերի մասնակիցների հայրենի երկիր այցելելու հնարավորությունները՝ տոների ու արձակուրդների ընթացքում:

Վիզայի վավերականության ժամկետի փոփոխությամբ պայմանավորված կփոխվի արդյո՞ք պահանջվող միջնորդավճարի չափը:

Միջնորդավճարի փոփոխություն չի նախատեսվում: Հիմնական 160 ԱՄՆ դոլար միջնորդավճարը նախատեսված է հարցազրույցի համար: Վիզաների մասին տեղեկատվությունը անվճար է և հասանելի է առցանց՝ https://usvisa-info.com  կայքում:

 Կանդրադառնա արդյո՞ք վավերականության ժամկետի մեծացումը վիզայի ստացման համար առաջադրվող համապատասխանության պայմանների վրա:

Համապատասխանության պայմանները մնում են նույնը, ինչ եղել է վավերականության ժամկետը մեծացնելուց առաջ:

Նախկին վիզա ունեցողները դեռ կարո՞ղ են օգտվել առանց հարցազրույցի վիզայի երկարաձգման հնարավորությունից:

Առանց հարցազրույցի վիզայի երկարաձգման հնարավորությունը շարունակում է մնալ որպես արժեքավոր գործիք ներկայիս վիզա ունեցողների համար: Տուրիստական, գործնական, ուսանողական կամ փոխանակման ծրագրերի մասնակցության համար տրված ոչ ներգաղթային վիզա ունեցող անձինք կշարունակեն ունենալ վիզայի երկարաձգման իրավասություն՝ առանց հարցազրույցի:

Վիզայի երկար վավերականության ժամկետն ինձ թույլ կտա՞ ավելի երկար մնալ Միացյալ Նահանգներում:

Կարևոր է իմանալ, որ վիզայի վավերականության ժամկետը և ԱՄՆ-ում գտնվելու թույլատրվող ժամկետը ՏԱՐԲԵՐ են: Վիզան օտարերկրյա քաղաքացուն թույլ է տալիս հասնել ԱՄՆ սահմանային անցակետ, որտեղ արդեն Մաքսային ու սահմանային պաշտպանության պաշտոնյաները օրինական ճանապարհորդողներին երկիր մուտք գործելու թույլտվություն են տալիս: Այն, թե այցելուն ինչքան ժամանակ կարող է մնալ Միացյալ Նահանգներում սահմանում է Մաքսային ու սահմանային պաշտպանության պաշտոնյան և տեղեկացնում այցելուին: Վիզայի վավերականության ժամկետի այս փոփոխությունը չի անդրադառնում է Միացյալ Նահանգներում գտնվելու ժամկետների վրա, որոնք սահմանվում են ըստ վիզայի տեսակի: Թույլատրված ժամկետից երկար Միացյալ Նահանգներում գտնվելը կարող է հանգեցնել ներգաղթային օրենսդրության խախտման, որի հետևանքով հնարավոր է տվյալ անձնավորությունը զրկվի հետագայում Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու հնարավորությունից:

Ե՞րբ ճիշտ կլինի դիմել վավերականության երկար ժամկետով վիզայի համար:

Մինչև 10 տարի վավերականության ժամկետով վիզայի տրամադրումը ժամանակավոր բնույթ չի կրում, այն փոխադարձության սկզբունքի վրա հիմնված երկարաժամկետ համաձայնություն է: Սովորաբար վիզայի համար դիմելիս, խորհուրդ ենք տալիս դիմել ուղևորությունից բավական առաջ, իսկ ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր այս պահին գործող վիզա ունեն կամ դեռ Միացյալ Նահանգներ մեկնելու պլաններ չունեն, ապա նրանք շտապելու որևէ առիթ չունեն:

Իմ անձնագրում այժմ փակցված է մեկ տարի վավերականությամբ վիզա, այժմ դրա վավերականությունը կերկարի՞:

Գործող վիզաների վավերականությունը այնքան է, ինչքան նշված է դրանց վրա: Արդեն իսկ տրված վիզաների վավերականության ժամկետն այս փոփոխությամբ ինքնաբերաբար չի երկարում: Վավերականության երկար ժամկետով վիզա ստանալու համար գործող կամ ժամկետանց վիզա ունեցողները պետք է կրկին դիմում ներկայացնեն: Հարկ է նշել, որ շատ դիմողներ իրավասու են վիզայի երկարաձգման համար հարցազրույցի չներկայանալ:

Իրավասո՞ւ են ուսման կամ փոխանակման ծրագրերի մասնակցության նպատակով Միացյալ Նահանգներ մեկնողների խնամքի տակ գտնվող ընտանիքի անդամները ստանալ վավերականության երկար ժամկետով վիզաներ:

Այո, ուսումնական կամ փոխանակման ծրագրերի մասնակցի խնամքի տակ գտնվող ընտանիքի անդամները կարող են ստանալ վավերականության երկար ժամկետով վիզաներ:

Կարո՞ղ եմ դիմել մինչև տասը տարի վավերականությամբ վիզայի, եթե ես ՀՀ քաղաքացի եմ, սակայն բնակվում եմ այլ երկրում:

Այո, վավերականության առավելագույն ժամկետը սահմանված է փոխադարձության սկզբունքով այն երկրի հետ, որի կողմից տրված է ձեր անձնագիրը և կապ չունի, թե վիզայի համար որ երկրում եք դիմում:

 

Իրանի քաղաքացի դիմողներ

Ինչքա՞ն ժամանակ նախատեսեմ Հայաստանում մնալու համար:

Հասկանում ենք, որ երկար ճանապարհ եք անցել, ուստի Ձեր դիմումին հնարավորինս արագ ընթացք ենք տալիս: Դիմումը բավարարելու պարագայում, երբ լրացուցիչ վարույթի անհրաժեշտություն չկա, Ձեր մուտքի արտոնագիրը պատրաստ կլինի հարցազրույցից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե մինչ արտոնագրի պատրաստ լինելը պետք է մեկնեք Իրան, ապա կարող եք պայմանավորվածություն ձեռք բերել մեզ հետ, որ անձնագիրը հետո ուղարկեք, որպեսզի մենք այնտեղ փակցնենք Ձեր մուտքի արտոնագիրը:

Անհրաժե՞շտ է արդյոք հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերել ճամփորդական գործակալության միջոցով:

Ոչ: Հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերելն անվճար է, և Դուք դա կարող եք անել զանգելով մեզ +374 60 270 113 համարով (եթե գտնվում եք Հայաստանից դուրս) կամ 0 60 270 113 համարով (եթե գտնվում եք Հայաստանում) կամ առցանց՝ այցելելով http://www.usvisa-info.com էջը: Թեպետ որոշ դիմողներ նախընտրում են աշխատել գործակալությունների հետ, վերջիններս հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար լրացուցիչ միջնորդավճար են պահանջում, իսկ դեսպանատունը դա չի պահանջում:

Եղել են դեպքեր, երբ դիմումը լրացված է եղել այլ անձանց կողմից, և դրանում տեղ են գտել սխալ տեղեկություններ: Հիշեք, որ Ձեր դիմումի բովանդակության համար պատասխանատու եք Դուք անձամբ: Սխալ կամ ապակողմնորոշիչ տվյալների առկայությունը դիմումում կարող է հանգեցնել մերժման: Բացի այդ, DS-160 ձևի վերջում նախատեսված է առանձին դաշտ, և եթե որևէ երրորդ անձ օգնել է Ձեզ դիմումը լրացնելիս, ապա այդ մասին պետք է այնտեղ նշել:

Լրացուցիչ վարույթ պահաջող ոչ ներգաղթային վիզաների դիմումների  կարգավիճակ

https://am.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/non-immigrant-visa-application-numbers/

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Ձեր գործի լրացուցիչ վարույթը կարող է տևել երկար, կապված դիմումների քանակի հետ: Գործերի մեծ մասի քննության համար պահանջվում է 3-7 ամիս, սակայն կախված յուրաքանչյուր գործի առանձնահատկությունից՝ կարող է ավելի երկար տևել:

Եթե Ձեր գործի համարը տեսնում եք այստեղ, ապա խնդրում ենք հետևել ստորև նշված հրահանգներին.

 1. Այցելեք https://usvisa-info.com/  վեբկայք
 2. Մուտք գործեք Ձեր հաշիվ:
 3. Ընտրեք “Consular Section instructed me to send more documents.” տարբերակը: Ձեզ կհրահանգվի ընտրել այն դիմումատուներին, որոնց փաստաթղթերը ուղարկելու համար պատվիրում եք սուրհանդակային ծառայություն, ուղարկեք պատվերը (Send Request), որի  հաստատումից հետո վերադարձեք Դիմումատուի էջը (Applicant’s summary) և հետևեք ընթացքին:
 4. Տպեք արդյունքում էջի ներքևի մասում հայտնված “Courier In Authorization Certificate”-ը:
 5. Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, անձնագիրը  և “Courier In Authorization Certificate”-ը,  ներկայացրեք  ք. Երևան, Ամիրյան 27 հասցեում գտնվող ՅՈՒՄԱԿՍ-ի (UMAKS/DHL) գրասենյակ:

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ.

Սուրհանդակային ծառայությունը չի կարող ընդունել Ձեր անձնագիրը և փաստաթղթերը առանց  Ձեր  “Courier In Authorization Certificate”-ի:

Նկատի ունեցեք, որ Ձեր վիզան պատրաստ կլինի առնվազն  5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին Ձեզ կտեղեկացվի էլեկտրոնային նամակի միջոցով, որից հետո կարող եք վերցնել Ձեր անձնագրերը   ՅՈՒՄԱԿՍ-ի (UMAKS/DHL) -ի գրասենյակից, երկուշաբթիից-ուրբաթ, ժամը 9.00-18.00, բացի տոնական օրերից:

Դիմողները կարող են նաև լիազորել երրորդ անձին՝ ներկայացնելու կամ ստանալու իրենց փաստաթղթերը: Այս դեպքում տվյալ անձը պետք է ներկայացնի իր անունով լիազորագիր նամակ՝ ստորագրված դիմողի կողմից, ինչպես նաև դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) պատճենը:

Մանրամասների համար այցելեք՝  https://аis.usvisa-info.com/

Եթե ունեք աջակցության կարիք, զանգահարեք Վիզաների տեղեկատվական ծառայության հեռախոսազանգերի կենտրոն հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 374 60 270 113:

Ձեր վիզան պատրաստ կլինի անձնագիրը ստանալուց 2-3 օր հետո: Արտոնագրերի քանակի հետ կապված՝ Հյուպատոսական Բաժինը բացառություն չի անի և ավելի կարճ ժամկետում արտոնագիրը պատրաստ չի լինի, նույնիսկ եթե Դուք ձեռք եք բերել հետադարձ տոմս:

Լրացուցիչ վարույթ պահանջող գործերի համարների վեբ էջը թարմացվում է ամեն օր:  Եթե Ձեր գործը գտնվում է լրացուցիչ վարույթի փուլում, և համարը չեք տեսնում մեր կայքում, ուրեմն վարույթը ընթացքի մեջ է և կարիք չկա կապ հաստատել Հյուպատոսական բաժնի հետ, եթե Ձեր ուղևորության հետ կապված ծրագրերը անփոփոխ են:

https://am.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Ձեր գործի լրացուցիչ վարույթը կարող է տևել երկար, կապված դիմումների քանակի հետ: Գործերի մեծ մասի քննության համար պահանջվում է 3-7 ամիս, սակայն կախված յուրաքանչյուր գործի առանձնահատկությունից՝ կարող է ավելի երկար տևել:

Եթե Ձեր գործի համարը տեսնում եք այստեղ, ապա խնդրում ենք հետևել ստորև նշված հրահանգներին.

 1. Այցելեք https://usvisa-info.com/  վեբկայք
 2. Մուտք գործեք Ձեր հաշիվ:
 3. Ընտրեք “Consular Section instructed me to send more documents.” տարբերակը: Ձեզ կհրահանգվի ընտրել այն դիմումատուներին, որոնց փաստաթղթերը ուղարկելու համար պատվիրում եք սուրհանդակային ծառայություն, ուղարկեք պատվերը (Send Request), որի  հաստատումից հետո վերադարձեք Դիմումատուի էջը (Applicant’s summary) և հետևեք ընթացքին:
 4. Տպեք արդյունքում էջի ներքևի մասում հայտնված “Courier In Authorization Certificate”-ը:
 5. Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, անձնագիրը  և “Courier In Authorization Certificate”-ը,  ներկայացրեք  ք. Երևան, Ամիրյան 27 հասցեում գտնվող ՅՈՒՄԱԿՍ-ի (UMAKS/DHL) գրասենյակ:

ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ.

Սուրհանդակային ծառայությունը չի կարող ընդունել Ձեր անձնագիրը և փաստաթղթերը առանց  Ձեր  “Courier In Authorization Certificate”-ի:

Նկատի ունեցեք, որ Ձեր վիզան պատրաստ կլինի առնվազն  5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որի մասին Ձեզ կտեղեկացվի էլեկտրոնային նամակի միջոցով, որից հետո կարող եք վերցնել Ձեր անձնագրերը   ՅՈՒՄԱԿՍ-ի (UMAKS/DHL) -ի գրասենյակից, երկուշաբթիից-ուրբաթ, ժամը 9.00-18.00, բացի տոնական օրերից:

Դիմողները կարող են նաև լիազորել երրորդ անձին՝ ներկայացնելու կամ ստանալու իրենց փաստաթղթերը: Այս դեպքում տվյալ անձը պետք է ներկայացնի իր անունով լիազորագիր նամակ՝ ստորագրված դիմողի կողմից, ինչպես նաև դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) պատճենը:

Մանրամասների համար այցելեք՝  https://аis.usvisa-info.com/

Եթե ունեք աջակցության կարիք, զանգահարեք Վիզաների տեղեկատվական ծառայության հեռախոսազանգերի կենտրոն հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 374 60 270 113:

Ձեր վիզան պատրաստ կլինի անձնագիրը ստանալուց 2-3 օր հետո: Արտոնագրերի քանակի հետ կապված՝ Հյուպատոսական Բաժինը բացառություն չի անի և ավելի կարճ ժամկետում արտոնագիրը պատրաստ չի լինի, նույնիսկ եթե Դուք ձեռք եք բերել հետադարձ տոմս:

Լրացուցիչ վարույթ պահանջող գործերի համարների վեբ էջը թարմացվում է ամեն օր:  Եթե Ձեր գործը գտնվում է լրացուցիչ վարույթի փուլում, և համարը չեք տեսնում մեր կայքում, ուրեմն վարույթը ընթացքի մեջ է և կարիք չկա կապ հաստատել Հյուպատոսական բաժնի հետ, եթե Ձեր ուղևորության հետ կապված ծրագրերը անփոփոխ են:

Լրացուցիչ վարույթ պահաջող ոչ ներգաղթային վիզաների դիմումների համարներ

Ձեր գործի  համարը սկսվում է AA…”ով և գտնվում է Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160) դիմումի ներկայացումը հաստատող թերթիկի գծիկավոր կոդի ներքևի մասում: Դիմումի հաստատման թերթիկը դուք տպել և Ձեզ հետ բերել էիք հարցազրույցի:

Ձեր գործի համարի մոտ նշված ամսաթիվը նոր հարցազրուցի ամսաթիվը չէ: Դա գործի լրացուցիչ վարույթի վավերականության ժամկետն է: Գործի համարը այստեղ տեսնելուց հետո, խորհուրդ ենք տալիս հնարավորինս շուտ անձնագրերը ուղարկել Հյուպատոսական Բաժին: Մինչ լրացուցիչ վարույթի ժամկետի լրանալը անձնագրերը չներկայացնելու դեպքում Ձեր գործի հաստատումը նշանակալիորեն կհետաձգվի:

Անձնագրից բացի անհրաժեշտ է ուղարկել 221g հոդվածով մերժման թերթիկը, վերջին 6 ամիսների ընթացքում նկարված լուսանկար և հյուպատոսական պաշտոնյայի կողմից պահանջված փաստաթղթերը: Փաստաթղթերը կարող եք ուղարկել ՅՈՒՄԱԿՍ-ի միջոցով:

Դիմողները կարող են նաև լիազորել երրորդ անձին՝ ներկայացնելու կամ ստանալու իրենց փաստաթղթերը: Այս դեպքում տվյալ անձը պետք է ներկայացնի իր անունով լիազորագիր նամակ՝ ստորագրված դիմողի կողմից, ինչպես նաև դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ) պատճենը:

Մանրամասների համար այցելեք՝  https://аis.usvisa-info.com/

Կրթական և փոխանակման արտոնագրերի (F1, J տեսակի արտոնագրեր)  համար դիմողները  իրենց ծրագրում ցանկացած փոփոխության դեպքում, այն է՝ դասընթացի ժամկետների , համալսարանի, բնագավառի կամ SEVIS-ի համարի փոփոխություններ, պարտավոր են տեղեկացնել Հյուպատոսական բաժնին՝ նախքան անձնագրերի ուղարկելը:

Ժամանակին փոփոխությունների մասին չտեղեկացնելը կարող է հանգեցնել   արտոնագրում սխալների: Նկատի ունեցեք, որ անձնագրում սխալ տպված արտոնագիրը այս դեպքում չի վերատպվի: